Yrkesfisker.no er lansert – skal gi lettere tilgang på viktig informasjon

Geir Kroknes, seksjonsleder i båteierseksjonen i Norges Fiskelag
I forbindelse med messen Nor-Fishing i Trondheim er nettportalen www.yrkesfisker.no lansert.

På denne siden finner du viktig informasjon knyttet til regelverk, sjekklister, ulykkesforebyggende arbeid ombord og annen viktig sikkerhetsrelatert informasjon.

Målet med å samle denne informasjonen for deg som yrkesfisker, er å gjøre det lettere å forholde seg til det regelverket som gjelder og den informasjon som vil være nyttig i arbeidet med å gjøre arbeidsdagen ombord tryggere.

Besøk www.yrkesfisker.no

DEL