WTO – tenker noen på fisk?

Når man følger innspurten forut for WTO forhandlingene i Geneve i norske media, kan man bli forledet til å tro at det kun er landbruk det er snakk om fra norsk side, mens hensynet til for eksempel fisket kommer helt i bakgrunnen.

Riktignok kom Kristin Alnes i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) på banen, og skal visstnok også være til stede i Geneve. Ifølge en uttalelse til NTB uttalte hun: “Fiskerinæringen er en distriktsnæring som er konkurransedyktig globalt sett, med stort potensial for vekst i sysselsetting og produksjon”.
VG skriver at Alnes er lei av at norske bønder sitter på “eierskapet” til WTO-diskusjonen i Norge og ber regjeringen nå satse på de områdene i forhandlingene som Norge kan tjene på, som markedsadgang for fisk. Hun uttalte da “Vi kunne gjort som bøndene og lagt fram anslag for den veksten en ny avtale vil kunne gi fiskerinæringen. Men slike tall er usikre og bærer mest preg av synsing”.
Til FiskeribladetFiskaren trekker Kristin Alnes frem Russland som et ekspempel på hva økt markedsadgang kan bety for fiskeri- og oppdrettsnæringen. Hun sier også at positive fremtidstanker innen fiskeri drukner i skrekk-scenarier fra Norges Bondelag.

Same as every year, James
Ja, slik kan det synes for utenforstående. Forut for møtet i Cancun for fem år siden krisemaksimerte (spesielt ett av) opposisjonspartiene de negative virkningene for norsk landbruk dersom WTO-møtet skulle føre frem.
Utenriksminister Petersen var imidlertid svært synlig med kommentarer om at også fiskeriene var viktige for Norge, og uttalte at de forskjelliges interesser måtte ivaretas enten de (særinteressene) snakket høyt eller lavt.
“I utgangspunkt vil Norge ha sterkest mulig beskyttelse for landbruket, men samtidig størst mulig åpenhet og markedstilgang for fisk. Det er to motstridende budskap, vi har defensive interesser for landbruk og offensive for fisk,” var uttalelsen den gangen, samt “Fiskeriene er viktige for verdiskapingen og bosettingen i distriktene. WTO-forhandlingene er ikke bare landbruksforhandlinger”.
Nå er opposisjonen fra den gangen kommet i regjeringsposisjon. Da er ikke uttalelsen fra Støre til Bondelaget før avreisen til Geneve så merkelig: “Hvis det blir en avtale, er denne regjeringen den beste garantisten for norske bønder”.

To succeed or not succeed
Men selv om Norges utenriksminister uttalte til TV før avreise at han mente at sjansene var over 50 prosent for at WTO skulle lykkes denne gangen, ser det ikke så bra ut akkurat nå (25. juli), og som utenlandsk presse skriver :
• Day 4: Ministers talk numbers till late but breakthrough remains elusive, . . og
• Day Four: Big chill sets in at WTO.
Og det at kun en gruppe på syv ministre er blitt utpekt til å føre forhandlinger, er blitt sterkt kritisert av de som står utenfor, blant annet av vertslandet Sveits.
Director-General Pascal Lamy forsøkte å rettferdiggjøre anstrengelsene ved å si at “Ministers worked long and hard into the early hours of this morning… however, on some of the key issues positions still remain too far apart”.
.. om noen dager vet man resultatet for WTO 2008 ..

DEL