World Wide Supply kontraherer 4 offshorefartøy

Damen PSV 3300 CD
Det norske rederiet, World Wide Supply, har kontrahert 4 Plattform Supply Fartøy av designet “Damen PSV 3300 CD” med den hollandske verftsgruppen, Damen Shipyards Group.

Båtene blir bygd og levert fra Damen`s verft i Romania fra juni til desember 2013 og har en kontraktsverdi på € 95 million. Fartøyene skal drives av det norske rederiet, Remøy Management.

“Vi har stor tiltro til dette nye designet og til Damen som skipsbygger. Disse skipene er godt konkurransedyktige og vil bidra positivt til offshore næringen. Det er et moderne design, men en god og sikker drift av fartøyene er sikret gjennom valg av kjent og vel utprøvd teknologi”, sier styrets leder i World Wide Supply, Knut Herman Gjøvaag, og han fortsetter; ”Vi er også svært godt fornøyd med at Remøy Management er medinvestor i World Wide Supply og at de skal drive fartøyene. Remøy Management sin bakgrunn fra offshorindustrien og sikker drift av norske kystvaktfartøy, sikrer oss en profesjonell drift av fartøyene når de kommer ut i markedet i 2013.

”Dette designet er spennende og det er en interessant mulighet for oss til ytterligere å engasjere oss i markedet for spesialskip med 4 nye PSV. Vi har ambisjoner om å engasjere oss mer i sypplymarkedet, og dette er en god start”, uttaler Ståle Remøy, reder og Adm.dir. i Remøy Management AS. Sydvestor i Ulsteinvik har hatt en sentral rolle som tilrettelegger av prosjektet som finansiell rådgiver for World Wide Supply.

Om skipet:
Damen PSV 3300 CD er et nytt skipsdesign utviklet i tett samarbeid mellom verftet, rederiet og operatøren. Fartøyet er 80,10 m langt og 16,20 m. bredt med 735 kvm. dekksareal og en dødvekt på 3300 tonn. Konseptet med en ”wave piercing” baug som skjærer gjennom bølgene sammen med slanke linjer i forskipet, gir skipet høyere fart i transitt, redusert drivstofforbruk og forbedret komfort for mannskapet. Skipet har et to propellers dieselelektrisk fremdriftssystem på 4600 kw. som gir 13,7 kn. fart. Innredning er for et mannskap på 22. Fartøyene blir bygd og godkjent i henhold til regulativene til Loyd`s Registre, men er også i henhold til DNV BAUT-OSV (A) og CLEAN DESIGN. Fartøyene vil også oppnå benevnelsen ”Green Passport”.