WISTA Norge utnevner Marita Scott til årets shippingnavn

Marita Scott. - Foto:Morten Halvorsen/Skipsrevyen
WISTA (Women’s International Shipping and Trading Association) har utnevnt Marita Scott til a?rets shippingnavn. Prisen ble overrakt pa? Bergens næringsra?ds a?rskonferanse Bergen 5+ av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i dag.

Prisen tildeles Scott som en anerkjennelse for hennes innsats for WISTAs internasjonale paraplyorganisasjon, men også for hennes aktive innsats for å gjøre den maritime næringen mer
attraktiv for kvinner både i Norge og internasjonalt.

I sin begrunnelse for valg av kandidat skriver WISTA Norge: ”Gjennom sitt arbeid og engasjement for WISTA International har Marita Scott lykkes å gjøre organisasjonen mer synlig og anerkjent i den maritime industrien. I hennes tid som president for den internasjonale organisasjonen har medlemsmassen økt fra 484 i 15 land i 2005 til over 1 200 i 2009 fordelt på 25 land. Marita har arbeidet systematisk for å øke kvinners mulighet til å utvikle seg gjennom å fokusere spesielt på nettverksbygging og kompetanseutvikling.”

– Maritim næring har tradisjonelt vært mannsdominert, og det er mange kvinner som vegrer seg for å velge denne yrkesveien. Marita har gjennom sitt arbeid bidratt til å gjøre næringen mer attraktiv for kvinner. Gjennom sine stillinger og verv innen maritim næring og sitt engasjement for kvinner i shipping generelt, er Marita en flott rollemodell – for kvinner i næringen og for dem som ønsker å søke seg til den, sier Bjørg Ekornrud, president for WISTA Norge.

– Det er en ære å bli tildelt denne prisen. I tillegg er det en stor inspirasjonskilde til å jobbe videre for å vise frem hvor interessant og lærerik denne næringen er, også for kvinner, sier Marita Scott,som i dag jobber for DNV i Bergen.

Det er ikke tilfeldig at prisen deles ut på Årskonferansen Bergen 5+. Marita Scott er medlem av Bergens Næringsråds maritime ressursgruppe.
– Bergen er et ledende maritimt senter. I tillegg har WISTA gått sammen med Maritimt Forum i Bergensregionen for å kartlegge hvorfor kvinner ikke søker maritim utdannelse og jobber tilknyttet maritim industri. Målsettingen er å lage en handlingsplan med konkrete tiltak for å øke kvinneandelen i næringen. Prosjektet leverer sin innstilling høsten 2009, sier Ekornrud. Prosjektet blir støttet av Hordaland Fylkeskommune, Innovasjon Norge, Stiftelsen Neptun Bergen og Bergens Rederiforening.

DEL