Wilson sikret for de neste fem årene

Arkivfoto Wilson North.

Det børsnoterte Bergensrederiet Wilson ASA har i dag akseptert tilbud om refinansiering av tilnærmet all skipspantegjeld.

Betingelsene i den nye finansieringsavtalen vil øke selskapets handlefrihet betydelig, skriver rederiet i en børsmelding mandag. Aksjemarkedet motok nyheten med å sende aksjen opp 3,85 prosent, eller kroner 0,50 på Oslo Børs. Den nye finansieringen har en ramme på 155 millioner euro (MEUR) for refinansiering av dagens flåte pluss MEUR 20 som en investeringsfasilitet for nye prosjekter. Finansieringen tilbys av DNB og SR Bank og vil erstatte dagens primære pantelånsfasilitet fra DNB og Handelsbanken.

Den nye fasiliteten vil ha en løpetid på fem år. Det er en forlengelse på like i underkant av to og et halvt år i forhold til dagens finansiering. I dag har selskapet en transje stor MEUR 15 med kort løpetid til november i år, men denne vil nå bli tatt inn i hovedfasiliteten slik at hele lånet løper til 2020. Avdragsbetaling vil være uforandret på MEUR 3,2 pr. kvartal, men investeringsfasiliteten på MEUR 20 vil fordre ytterligere avdragsbetaling på nye skip. Basis her er avhengig av hvor mye av denne fasiliteten som benyttes.

Fasiliteten prises til EURIBOR + margin på 285 bps. Løpende marginkostnad reduseres således med 90 bps fra dagens 375 bps. Det finansielle innholdet blir som følger;

(1) positiv arbeidskapital justert for kortsiktig del av langsiktig gjeld,

(II) likviditet > MEUR 7,5 og fra september 2016 det høyeste av MEUR 7,5 og 5 % av rentebærende gjeld, og

(III) egenkapital + langsiktig aksjonærlån som andel av totalkapital > 30 % for 2015 og 2016, > 32,5 % for 2017 og 2018 og > 35 % deretter. I tillegg introduseres en MVC-klausul på flåteverdier på 115 % for år 1, 120 % år 2 og 125 % deretter.

Selskapets operasjonelle handlefrihet vil øke betydelig ettersom den den nye fasiliteten ikke inneholder noen cash sweep-mekanisme og man tillates å investere for inntil 50 % av fri cash flow som egenkapital i nye skip. Samtidig gis det åpning for å kunne honorere eierne gjennom både mulighet for nedregulering på aksjonærlån og gjennom dividende.

Wilson anser betingelsene for ny finansiering som attraktive både for selskap og aksjonærer. Selskapet vil gjennom dette etablere et solid finansielt fundament for vekst gjennom de kommende årene, heter det i børsmeldingen.

Wilson er en av de ledende aktørene innen europeisk befraktning og operasjon av mindre tørrlastskip i størrelse 1 500 – 8 500 dwt. Gruppen opererer p.t. en flåte på 110 skip hvorav 83 er eiermessig kontrollert.