Wilson kjøper to skip

Hanseatic Trader er solgt til Wilson. Foto: Høyergruppen

Rederiet Wilson har inngått avtale om kjøp av de to bulkskipene MV Hanseatic Trader (2001, 4 345 dwt) og MV Wilson Holla, tidligere Hanseatic Scout (2002, 4 345 dwt).

Samlet kjøpesum er avtalt til  5,8 millioner Euro, nesten 60 millioner kroner, og det forventes at skipene overtas i løpet av årets første kvartal. Ved overtagelse vil begge skipene bli gitt Wilson- navn. Finansiering av kjøpet skjer ved egenkapital og trekk på selskapets låneramme i bank heter det i en børsmelding.

Kjøpet av MV Hanseatic Trader og MV Wilson Holla markerer tilvekst til dagens flåte med ett skip da Wilson allerede kontrollerer MV Wilson Holla gjennom kommersielt tidscerteparti.

Kjøpet underbygger Wilsons langsiktige tro på markedet og dette tonnasjesegmentet. Wilson opererer etter kjøpet en flåte på 118 skip hvorav 81 er eiermessig kontrollert av selskapet.

DEL