Wilson kjøper to 2500 tonnere fra Nederland

Dessverre mangler vi bilde av de to skipene det gjelder, derfor må vi dessverre benytte dette arkivfotoet av "Wilson Express".

Wilson ASA i Bergen har inngått avtale med det nederlandske selskapet Vertom om kjøp av bulkskipene MS «Celine» og MS  «Maxime».

Begge er bulkskip på 2500 dwt, bygget i 2005.

Samlet kjøpesum er avtalt til 4,35 mill. euro og det forventes at skipene overtas i inneværende kvartal. Ved overtagelse vil skipene bli gitt Wilson-navn. Det legges videre opp til at 50 prosent av kjøpesum finansieres gjennom selskapets låneramme i bank.

Kjøpet av MS «Celine» og MS «Maxime» markerer en tilvekst til dagens flåte og vil bidra til å øke Wilsons kapasitet og fleksibilitet innenfor dette tonnasjesegmentet. Før gjennomføring av transaksjonen vil Wilson operere en flåte på 110 skip hvorav 83 er eiermessig kontrollert av selskapet.

DEL