Wilh. Wilhelmsen med nytt milliardselskap på børs

Arkivfoto fra Skipsrevyen utgave 2/2009, vi siterer: “Large Car Truck Carrier M/S «TIJUCA» ble levert fra Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering i Sør-Korea til Wilhelmsen Lines Shipowning AS den 19. desember 2008 som verftets byggenummer 4451. Skipet er det første skipet av denne typen som er bestilt av Wilh. Wilhelmsen og skal opereres av Wallenius Wilhelmsen Logistics der førstnevnte har 50 prosent eierinteresse.”

En betydelig del av verdiene i det børsnoterte Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) skilles ut i et eget børsselskap der aksjonærene i WW får tilsvarende andeler av aksjene i det utskilte selskapet.

Innholdet i nykommeren er WWs aksjepost i bilskipsrederiet Hyundai Glovis på 12 prosent. Verdien er beregnet til rundt 6,5 milliarder kroner.

Eierposten i Hyundai Glovis ligger i WWs datterselskap Den norske Amerikalinje AS som for en god del år siden ble overtatt. Det fisjoneres ut fra moderselskap, skifter navn til Treasure ASA og blir børsnotert. Aksjonærene i WW får et tilsvarende antall aksjer i Treasure ASA som de eier i WW.

WW sine aksjeposter i bilskips- og logistikkselskapene Wallenius Wilhelmsen Logistics, Eukor Car Carriers og American Roll on/roll off Carriers blir liggende i WW. I disse selskapene er WW partner med Stockholmsrederiet Wallenius.

Det vil bli innkalt til ekstraordinær generalforsamling i WW i løpet av april. Går forslaget gjennom, hvilket det kommer til å gjøre med den eierkonstellasjonen som er i WW, blir Treasure å finne på Oslo Børs i mai/juni i år.

Inngangsbilletten for WW i det som nå er Hyundai Glovis var 100 millioner dollar da aksjene ble kjøpt for 11 år siden. Da nåværende Hyundai Glovis gikk på børs solgte WW 25 prosent av aksjeposten for vel 81 millioner dollar. I mars i fjor ble det solgt en halv prosent til og WW satt igjen med 12 prosent. Disse er nå verdt 765 millioner dollar, tilsvarende 6,5 milliarder kroner.  Med en inngangsverdi på 100 millioner dollar har investeringen i det sør-koreanske bilskipstransportselskapet vært en gullkantet investering for Lysaker-rederiet som fremdeles har sine norskflaggede skip registrert i Tønsberg der Wilhelmsen-rederiene i sin tid ble grunnlagt.

I en børsmelding fra WW understrekes det at deres engasjementer i Sør-Korea er både langsiktige og strategiske, og at forholdet til Hyundai-Kia gruppen er godt.

Wilh. Wilhelmsen-gruppen sysselsetter 6500 landansatte over hele verden og 11.000 sjøfolk.  I siste kvartal hadde WW totale driftsinntekter på 545 millioner US-dollar, ned fra 558 millioner dollar i tredje kvartal, viser tall som ble offentliggjort onsdag kveld. Styret har besluttet å ikke betale aksjeutbytte for inntektsåret i annet kvartal i år.