Westronic vokser jevnt og stødig

Fra venstre ordrebehandler Petter U. Rognaldsen, daglig leder Geir Mordal og salgs- og prosjektingeniør Arild Sverre Mathiesen.
Et av landets hurtigst voksende selskaper innen maritim elektronikk er Westronic AS i Bergen, som siden starten i 1994 har økt omsetningen fra seks til formidable 40 millioner kroner i 2007 – og staben fra to ansatte i starten til dagens 10 ansatte. Den kraftige veksten reflekterer naturligvis markedet i skipsbyggingsindustrien de siste årene. – Nå er det mer et spørsmål om å kunne møte etterspørselen og få produsentene til å levere, enn å jakte på nye ordrer, sier daglig leder Geir Mordal til Skipsrevyen. Siste knoppskyting til Westronic er et hel-eid datterselskap i Oslo – Martronic AS, som er spesialist på JRC-produkter.

Men ogå også andre kjente produktnavn håndteres av både Martronic og ikke minst Westronic, både på salgs- og service-siden. – Vi forsøker hele tiden å knytte til oss nye agenturer, sier Mordal, og nevner blant annet et svensk produktnavn – Adveto, som har profesjonelle elektroniske kartsystemer ECS og godkjent ECDIS. Adveto er tradisjonelt sterke på hurtigbåt- og fergemarkedet, men har også et meget godt system for den øvrige handelsflåten. Adveto var blant annet tidligere inne på Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane, og Tide Sjø har nå kjøpt dette systemet på M/S «Tyrving» – til erstatning for et tidligere Telchart-utstyr.

– Men på servicesiden tar vi alle merker, sier Mordal. – Vi har servicekontrakter med flere store rederier, blant andre Kristian Gerhard Jebsens Skipsrederi, Wilson og DOF Subsea. Dette er en omfattende virksomhet, og vi sender gjerne ut våre egne seviceteknikere til hvor det måtte være i verden, i tillegg til at vi også har tilgang til og aktivt bruker et nettverk av servicestasjoner over hele kloden.


062GeirMordal_690111338.jpg
Daglig leder Geir Mordal: – Nå er utfordringene å få jobbene unna og få produsentene til å levere nok utstyr.
Tre hovedmarkeder
Westronic konsentrerer seg i hovedsak om kommunikasjons- og navigasjonsutstyr (herunder helideck, DP, seismictrack, pabx, pa, ga, fire, o.s.v.) for tre markeder: Handelsflåten, offshore og forsvaret. For sistnevnte går det mest i GPS-utstyr for diverse militære applikasjoner. I tillegg har selskapet en liten produksjon av spesialløsninger innen fagområdet.
Westronic kan skrive sin historie tilbake til 1992, da det ble etablert som et datterselskap av det svenske firmaet Transtema Communications AB, under navnet Transtema AS og med to ansatte. Hensikten var å betjene det norske markedet med det svenske morselskapets produkter. I tillegg ble firmaet også norsk representant for Trimble Navigation Inc. når det gjaldt GPS for navigasjon og militære applikasjoner.

Geir Mordal ble knyttet til firmaet i 1994 som teknisk/servicesjef. Han kunne vise til stor erfaring og innsikt i hele fagområdet, noe som førte til at firmaet raskt ble representant for radarprodusenten Selesmar Slr, senere Consilium Selesmar.

Kapitalutvidelse
I 1995 trakk de svenske eierne seg ut av firmaet, det kom et navnebytte og firmaet ble et norsk-eid selskap, heleid av Geir Mordal og Stein Gunleiksrud. Men det var behov for mer kapital, og i 1997 kom flere investorer inn på eiersiden, blant annet Bernhard Larsen og Oddvin Håland, sistnevnte med fartstid i Geoshipping og nå sist det nyetablerte Bergen Oilfield Services. Aksjekapitalen ble da økt til 1 million kroner. På dette tidspunktet var det fire ansatte i selskapet. Året etter ble femtemann ansatt, og i dag er staben vokst til 10 – fem teknikere, en sevicesjef, en på salg, en ordrebehandler og en på regnskap – i tillegg til Mordal. Martronic AS i Oslo har foreløpig to ansatte, som begge har lang erfaring fra Norske Teletron.
I løpet av disse årene har omsetningen i Westronic vokst jevnt og trutt til 40 millioner kroner. Overskuddet i 2006 var på 2,8 millioner kroner, og også for 2007 kommer bunnlinjen til å bli brukbar, for å bruke Mordals ord.

062WestronicMini_552169509.jpg
Westronic har siden 2000 produsert NMEA-buffere til bruk i navigasjonssystemer. En betydelig del av produksjonen er gått til Kongsberg-gruppen. Her er tekniker Erlend Soltvedt i aksjon.
Foretrekker rederier
Westronic jobber både mot verft og rederier. – Men jeg må si jeg foretrekker rederiene, sier Mordal. – De er greiest å ha med å gjøre – ikke minst på oppgjørssiden, sier han. Blant de viktigste prosjektene på nybyggingssiden for tiden nevner han North Sea Shipping i Bakkasund i Austevoll, som bygger en serie på fem kombinerte offshore konstruksjons/kabelskip på vegne av Oceanteam ved Metalships & Dock i Vigo i Spania. Det første – «Bourbon Oceanteam 101» – ble levert på tampen av fjoråret med kommunikasjons- og navigasjonsutstyr fra Westronic, mens installasjonsarbeidene nå foregår ombord i det andre – «North Ocean 102», som skal leveres i andre kvartal i år.

– Vi må kjempe om kontraktene på hvert enkelt skip i serien, sier Mordal, men lar det skinne i gjennom at han har godt håp om å få de tre siste også. «North Ocean 103» skal leveres i første kvartal 2009, «Bourbon Ocean 104» i første kvartal 2010, mens den siste, «North Ocean 105» skal leveres først i begynnelsen av 2011. North Sea Shipping skal ha ship management på alle fem. I tillegg til alt elektronisk utstyr skal Westronic også levere brokonsoller og maskinromkonsoller.

En annen viktig kunde av Westronic er det nystartede seismikkselskapet Bergen Oilfield Services, som så langt har basert seg på å kjøpe gamle trålere som de så bygger om til seismikkskip. – Men utstyrsmessig blir det like omfattende som et nybygg, sier Mordal. Selskapet har for tiden to skip under ombygging, et i Polen og et i Santander i Spania, «BOS Atlantic» og «BOS Arctic», og til begge disse skal Westronic levere alt elektronisk utstyr. I tillegg er ytterligere en fiskebåt innkjøpt for ombygging, «Stad Angler». For Westronic er dette viktige leveranser, som har et omfang på ca. seks – syv millioner kroner pr. skip, pluss installasjon og arbeid.

DEL