Wärtsiläs testsenter på Stord åpnet

Wärtsilä har brukt store ressurser på nytt kontorbygg og testsenter på Stord.

På Stord har det finske storkonsernet investert til sammen 350 millioner kroner i nye lokaler og et avansert testsenter for elektro og automasjon. Den 9. april var inviterte gjester på plass for å overvære åpningen. Selve testsenteret er trolig et av Europas største i sitt slag, og skal gi Wärtsilä mulighet til en mer effektiv utvikling og testing av produkter og løsninger.

Toppsjef i Wärtsilä, Björn Rosengren, og olje- og energiminister Tord Lien, var begge på plass på Stord, noe som vitner om viktigheten av av det konsernet nå gjør. Det samme var en rekke andre inviterte gjester, som også deltok på en konferansedel i forkant avåpningen.

Rosengren spøkte med at det var en utfordring å overbevise styret om å investere 350 millioner kroner i nye fasiliteter på Stord. Men overfor Skipsrevyen er han helt tydelig på at selv om investeringen er stor, spiller Norge en svært viktig rolle for Wärtsilä. Med 1200 ansatte her til lands, blir det utviklet mye spissteknologi som er med på å befeste konsernets posisjon globalt.

Bak disse veggene har Wärtsilä bygget opp et av Europas største testsentre for elektro og automasjon.
Bak disse veggene har Wärtsilä bygget opp et av Europas største testsentre for elektro og automasjon.

Offshore er ikke uventet hovedgrunnen til Wärtsiläs oppbygging i Norge. Men Rosengren mener ikke konsernets posisjon her hjemme er sterk nok. Med åpningen av det nye testsenteret tar imidlertid Wärtsilä et bevisst steg mot å forsterke seg innenfor elektro og automasjon. Gir- og propellproduksjon, samt skipsservice, er som kjent flagget ut. Alt handler om konkurransedyktighet, og Wärtsilä har lite å tjene på å prise seg ut gjennom kostbar produksjon i Norge.

Selv om kontorfasilitetene er nye, var det testsenteret det meste handlet om denne dagen. Fra et elektro- og automasjonsperspektiv, har man i bunn og grunn plassert et helt skip i et laboratorium på land. Det er installert en rekke komponenter, blant annet 690V Low Loss tavle, PMS, en nyutviklet mellomspent frekvensomformer, forskjellige power drives (1,5, 2,7 og 0,8 MW), samt to 12 MW elektromotorer. I tillegg har det blitt plass til bølgesimulator og et klasserom beregnet for opplæring av både internt og eksternt personell.

Norges-sjef i Wärtsilä, Sveinung Hansen (t.v.) sammen med CEO og President i konsernet, Björn Rosengren.
Norges-sjef i Wärtsilä, Sveinung Hansen (t.v.) sammen med CEO og President i konsernet, Björn Rosengren.

– Selv om testsenteret tilhører Wärtsilä, kommer vi ikke til å sitte å tviholde på all kunnskap man måtte få ut av det, forklarer Cato Esperø, salgssjef i Wärtsilä Norway. Gjennom deltagelse i Maritime Clean Tech West er Wärtsilä Norway sentral i Folgefonn-prosjektet. MF “Folgefonn” skal bygges om til en nullutslippsferge, og dermed blir elektro og automasjon en utslagsgivende faktor for suksess. Samtidig er Wärtsilä del av FellowSHIP, som er et FoU-prosjekt som blant annet ser på bruk av brenselceller om bord i skip.

Les mer i neste utgave av Skipsrevyen.

DEL