Wärtsiläs HR-dyse

Prosjektering i hydrodynamikk Jannicke Gjerdesvik.
Ankerhåndterere og trålere trenger stor kraft for å dra ankeret eller trålen. En dyse rundt propellen gjør underverker for trekkraften, og reduserer også båtens drivstofforbruk. Det kommer miljøet til gode.

Utfordringen for ingeniørene som designer propeller med dyser, er at dysen på den ene siden skal gi økt trekkraft til båten og på den andre siden ikke streke eller bremse farten.
– Det unike med dysen er den ekstra kraften den gir båten på lave hastigheter. Når en propell er montert i en dyse suges det mer vann inn på propellen og i tillegg vil akselerasjonen av vannet inne i dysen resultere i ekstra skyvekraft fra selve dysen. Men dysen må også fungere optimalt i høy hastighet. Da skal den gi båten fart, og ikke være en bremsekloss. Wärtsiläs sofistikerte HR-dyse gir både ekstra drahjelp og god fart, sier prosjektingeniør i hydrodynamikk i Wärtsilä, Jannicke Gjerdevik. – HR-dysen er spesielt konstruert for ikke å bremse ved større hastigheter, men det viste seg at den forbedrede profilen også øker trekkraften ved lave hastigheter, sammenlignet med en konvensjonell dyseprofil.

Effektivt
Når tunge tak skal utføres på sjøen, gjør dysen den store forskjellen. De største ankerhåndtererne kan trekke rundt 300 tonn, så det er virkelig store krefter det er snakk om.
– Med samme motorkraft kan en båt med dyse i enkelte tilfeller trekke bortimot dobbelt så mye som en båt uten dyse. Det er store forskjeller, noe som også vises på båtens driftsøkonomi. Wärtsilä gjorde en omfattende studie av propelldyser for noen år siden, som viste svært gode resultater. Studien var viktig i utviklingen av HR-dysen, den mest sofistikerte dysen vi har. Vi vet at den gir gode resultater når den fungerer optimalt sammen med propellen. Vi har også 19A-dysen som gir noe mindre trekkraft, men som er mer kostnadseffektiv å produsere. Flere og flere kunder velger den mest effektive løsningen, men det er fremdeles båter som ikke har behov for den mest avanserte typen og klarer seg med en enklere dyse, forklarer Gjerdevik.

Sparer drivstoff
En dyse gjør at det suges mer vann til propellen slik at vannet går raskere over propellbladene. Vannet som føres over dysen fører også til løft eller skyvekraft på selve dysen. Når dyse og propell fungerer optimalt sammen, går båten raskere.
– På den måten yter båten maksimalt, uten at drivstofforbruket øker. Ankerhåndteringsfartøy og trålere som ikke har moderne dyser, bruker mer motorkraft og dermed mer drivstoff for å utføre de samme oppgavene.

114dyse3_729950190.jpg
Wärtsiläs dyser og propeller sørger for å gi ekstra skyvekraft til blant annet ankerhåndterere og trålere. Med samme motorkraft kan en båt med dyse i enkelte tilfeller trekke bortimot dobbelt så mye som en båt uten dyse.

Tenker miljø
En av Wärtsiläs viktigste målsettinger er å tenke miljø. Derfor har Wärtsilä mange effektive og miljøvennlige løsninger. Dysen er en av mange muligheter for å redusere drivstofforbruket til en båt, og på den måten å minske miljø- og klimautslippene.
Her er eksempler på løsninger som reduserer drivstofforbruket:
* Dieselelektrisk anlegg. Wärtsilä har utviklet svært gode elektriske anlegg hvor båtens strømforbruk sentraliseres. Low loss-løsningen reduserer drivstofforbruket ombord betraktelig.
* Dual fuel. Velg mellom diesel og gass. Går du i farvann hvor det er mulig å bunkre gass, kan gass brukes. Ellers velger man å bruke tradisjonell diesel hvis gass er langt unna.
* Optimale propeller. Hver propell blir designet til den enkelte båt. En designer bruker rundt to uker på å designe en propell. Propelldesignet har stor betydning for drivstofforbruket om bord.
* Flere av Wärtsiläs motorer er i dag tilpasset Veritas-klassifiseringen Clean design. Disse motorene forurenser mindre enn andre motorer.
* Wärtsilä tilbyr katalysatorer på motorene for redusert utslipp. Resultatene er meget gode: mindre avgasser og mindre drivstofforbruk.
* Wärtsilä er inne i to ulike løp for å utvikle brenselcelleteknikk. Dette er spennende forskningsprosjekter som vil bli mer og mer aktuelle i årene fremover.

Om Wärtsilä
Wärtsilä Norway AS er en bedrift i Wärtsiläkonsernet som er verdens største produsent av fremdriftssystemer og motorer for skip- og offshore-markedet. I Norge utvikler og produserer Wärtsilä gir, propeller og manøvreringssystemer, samt automasjons- og styresystemer for elektrisk fremdrift og dynamisk posisjonering. Selskapet driver også et stort moderne skipsreparasjonsverksted og selger service og reservedeler over hele verden.
Hovedaktiviteten er på Bømlo og Stord. Wärtsilä i Norge har over 800 ansatte, en omsetning på ca 2 milliarder kroner og er representert i Drøbak, Trondheim, Haugesund, Bergen og Stavanger.

DEL