Wärtsilä vokser videre

Alfred Risan, Sveinung Hansen og Ove Wilhelmsen i Wärtsilä styrker organisasjonen med flere nye kontor i Norge.
Wärtsilä har åpnet kontor i Bergen og Oslo for å kunne gi enda bedre service til rederimiljøet i byene. Åpningen er et ledd i en strategi for å etablere seg sterkere i alle deler av landet.

I Norge har selskapet per i dag over 850 ansatte, med hovedtyngden av aktivitetene i Sunnhordland. Nå har de tatt steget videre med etablering i Bergen og Oslo.
I dag er Wärtsilä lokalisert på Rubbestadneset, Stord, Haugesund, Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim og Oslo. I løpet av det siste året har kontorene i Haugesund, Stavanger, Ålesund, Bergen og Oslo blitt opprettet.
– Nylig kjøpte vi selskapet Maritime Service i Ålesund og utvidet tilbudet vårt innen servicetjenester i Møreregionen. Nå satser vi også på økt tilstedeværelse i Bergensregionen fra kontoret på Skoltegrunnskaien, forteller direktør i Wärsilä Services, Sveinung Hansen. Åpningen i Bergen gjøres spesielt med tanke på tilstedeværelse og nærhet til rederimiljøet i Vestlandshovedstaden.
– Vi har store og viktige kunder her i området, og vi ønsker på denne måten å markere at vi er tilstede. Vi ønsker å yte best mulig service for kundene våre, sier Hansen.
Wärtsilä Norway har opplevd en sterk vekst de siste årene, spesielt innen offshoresegmentet. Dette er et strategisk satsingsområde for Wärtsilä som Oslokontoret vil jobbe spesielt med. I tillegg er rederimiljøet generelt en viktig kundegruppe som selskapet vil følge opp fra lokalene i Stenersgata 2. – Nærhet til kundene er viktig for oss slik at vi kan følge opp på en best mulig måte. Vi må være tilstede der kundene våre er, sier salgssjef i Wärtsilä Ship Power Ove Wilhelmsen. Han påpeker at åpningen av kontoret i Oslo også gjøres med tanke på rekruttering. – Vi er en kompetanseorganisasjon med et internasjonalt miljø, og tar grep for å tiltrekke oss de beste hodene. Vi ønsker å rekruttere flere dyktige medarbeidere til kontoret vårt i Oslo, forteller Wilhelmsen.

Wärsilä har også opplevd en sterk vekst i servicesegmentet de siste årene. Selskapet har blant annet hatt stor suksess med innovative tekniske løsninger. Et av produktene selskapet tilbyr er et såkalt CBM-system. Dette er et online overvåkingssystem for motorer selskapet leverer til skip og offshoreinstallasjoner. CBM muliggjør sanntidsovervåkning av installasjonen. Fordelene med CBM er flere, blant annet at service og eventuell utskiftning av deler skjer før noe går galt, enten skipet befinner seg i Mexicogolfen, Nordsjøen eller i Brasil. Dette er et viktig servicesupplement som legger listen høyt med tanke på fremtidens servicenivå i skipsindustrien.
Globalt er Wärtsilä en av verdens største leverandører av blant annet skipsmotorer, propeller, gir- og kontrollsystemer. Wärtsilä-konsernet har over 17 000 ansatte ved over 160 Wärtsilä-kontorer og fabrikker i mer enn 70 land verden over. Wärsilä utfører service på halvparten av alle skip i verden, og i hvert tredje skip finner man Wärtsilä-komponenter.

DEL