Wärtsilä underskriver stor skipsoverhalingskontrakt i Norge

Pride of Telemark
Wärtsilä inngikk i desember en kontrakt på 9,5 millioner Euro med den norske fergeoperatøren Ny Kystlink AS vedrørende et overhalingsprosjekt på Kystlinks ferge “Pride of Telemark”. Kontrakten understreker Wärtsiläs styrke som den komplette serviceleverandør.

Prosjektet inkluderer installasjon av et komplett elektrisk system, fem av skipets hjelpemotorer skal tas ut og få en grundig gjennomgang, også de to hovedmotorene skal overhales. Interiøret i de 31 lugarene skal også fornyes. Arbeidet er planlagt å ta 18 arbeidsuker, og forventes å være ferdig i løpet av våren 2008.

– Omfanget på denne kontrakten er et bevis på vår evne til å fungere som en komplett serviceleverandør for våre maritime kunder, hvor vi bruker et bredt spekter av våre serviceytelser. Både automation service, test og reparasjon av motorer, generell skipsreparasjon så vel som overordnet prosjektledelse kommer til nytte her, uttaler Bo Lindy Jensen, salgssjef i Wärtsilä.

– At vi har det overordnede ansvaret for hele prosjektet, gjør oss i stand til å tilføre skipsrederen merverdi i form av bedre kvalitetskontroll og effektiv styring gjennom hele den omfattende overhalingen, fortsetter han.

“Pride of Telemark” ble bygget i 1983 og kjøpt opp av Ny Kystlink AS i 2005. Fergen seiler mellom Norge, Danmark og Sverige, og har kapasitet til å ta 2 000 passasjerer pluss biler og campingvogner.

DEL