Wärtsilä satser i Sunnhordland

Wärtsilä satser i Sunnhordland, (fra venstre) administrerende direktør Arne Birkeland, leder for Delivery Centre Automation, Paolo Tonon, og økonomidirektør Trond Bø.
Wärtsilä satser tungt i Sunnhordland med omfattende utbyggingsprosjekter på Stord og Bømlo. En ny fabrikk på Stord på hele 16 000 kvm er under planlegging. I tillegg pusser de opp og utvider administrasjonsbygget på Bømlo med 1000 kvm.

– I dag utvikles og bygges automasjonsproduktene til Wärtsilä fem forskjellige steder på Stord og Bømlo. Med en ny stor fabrikk får vi en samlokalisering av denne aktiviteten, forteller administrerende direktør Arne Birkeland i Wärtsilä Norway.

Fabrikken skal ligge i nærheten av Aker Kværners anlegg på Stord. For øyeblikket står det mellom to aktuelle tomter, den ene ytterst på Eldøyane og den andre på Kjøtteinen. Wärtsilä vil inngå en langsiktig leieavtale med utbyggerne av tomtene.

– Vi ser for øyeblikket på begge alternativene. Tomtene er velegnet for vårt formål, de ligger i nærheten av sjøen på etablerte industriområder og gir oss gode transportmuligheter, sier finansdirektør Trond Bø.

Fra Sunnhordland til verden
Wärtsilä har et stort arealbehov som følge av den sterke veksten i selskapet de siste årene. De opplever blant annet en sterk vekst i salget internasjonalt, grunnet oppkjøpet av automasjonsaktiviteten i Aker Kværner Elektro i 2006.

– Vi utvider og effektiviserer for å dekke sterkt voksende salg til alle verdenshjørner. For å møte salgsøkningen og for å hente ut synergieffekter, samler vi nå aktiviteten i ett bygg på Stord. Vi mener dette vil styrke fagmiljøene innen automasjon ytterligere. Vi har allerede det såkalte Global Centre of Excellence innen automasjon her i Sunnhordland, og samlokaliseringen bidrar til å spisse fagmiljøet vårt ytterligere, sier Birkeland.

Han mener suksessen i Wärtsilä vil fortsette i 2008. Ved inngangen til 2007 fusjonerte de tre Wärtsilä-selskapene i Norge sammen til et selskap, og Wärtsilä Norway ansatte 225 nye medarbeidere i løpet av fjoråret. I 2008 har de som mål å ansette 250 til.

Bygger ut på Bømlo

I tillegg til fabrikken planlegges det også en utvidelse og oppussing av administrasjonsbygget på Bømlo. Det nåværende bygget er ca. 2000 kvm, og etter utvidelsen vil man ha ca. 3000 kvm tilgjengelig.

– Vi opplever en svært god ordreinngang og vi posisjonerer oss for videre vekst. Vi har aktiviteter i hele Norge, men tyngdepunktet skal fortsatt være i Sunnhordland. Det er en av grunnene til at vi nå gjør disse investeringene i infrastruktur i regionen, sier Arne Birkeland.

DEL