Wärtsilä har fullført unik konvertering av skip til LNG-drift

”Bit Viking”. Foto: Tarbit Shipping
Produkttankskipet ”Bit Viking” er det første tungoljedrevne fartøyet noensinne som Wärtsilä har bygget om til å bruke flytende naturgass (LNG) som drivstoff. Ombyggingen gjør at ”Bit Viking” kvalifiserer for lavere NOx-avgifter under den norske NOx-fond-ordningen.

Den enestående drivstoffkonverteringen av produkttankeren ”Bit Viking” fra tungolje- til naturgassdrift er nå ferdigstilt, og skipet ble i oktober overlevert kunden, Tarbit Shipping. Det ombygde fartøyet opereres av Statoil langs norskekysten, og Wärtsiläs konvertering gjør at skipet kvalifiserer for lavere NOx-avgifter under den norske NOx-fond-ordningen. NOx-fondet er et samarbeidsprosjekt der deltakende selskaper kan søke økonomisk støtte for å gjennomføre NOx-reduserende tiltak. I tillegg til lavere NOx-utslipp, innebærer LNG-drift også lavere utslipp av karbonoksider, og så godt som ingen svovel- eller partikkelutslipp.

Første marine dual fuel-konvertering
Dette er verdens første marine installasjon der Wärtsilä 46-motorer konverteres til Wärtsilä 50 dual fuel-motorer (Wärtsilä 50DF), og den første marine 50DF-installasjon med mekanisk fremdrift. Ved å benytte LNG blir ”Bit Viking” en av verdens mest miljøvennlige produkttankere.

I august 2010 meldte Wärtsilä at selskapet hadde signert avtale med Tarbit Shipping om et nøkkelferdig prosjekt for konvertering av ”Bit Viking” til LNG-drift. Konverteringsprosjektet omfattet drivstoffsystemer for gass montert på dekk, rør, konvertering av to sekssylindrede Wärtsilä 46-motorer til Wärtsilä 50DF-enheter, samt tilhørende kontrollsystemer og alle tilpasninger til skipets systemer som konverteringen krevde. Fartøyets klassifiseringssertifikat er også blitt oppdatert. Motorene er koblet direkte til propellakslingene gjennom reduksjonsgir, og dermed unngås strømtap som er uunngåelige ved bruk av dieselelektriske konfigurasjoner. Dette gir en betydelig forbedring i fremdriftseffektivitet, redusert drivstofforbruk og tilsvarende reduksjon av utslippene. “Bit Viking” er det første LNG-drevne skipet som blir klassifisert av Germanischer Lloyd.

Nytt lagringssystem for LNG
“Bit Viking” benytter Wärtsiläs nye LNGPac-system, som gir sikker og praktisk lagring av LNG ombord. De to 500 kubikkmeter store lagringstankene for naturgass er montert på dekk, og legger til rette for bunkring i et volum på 430 kubikkmeter per time. Lagringstankene gir fartøyet 12 dagers LNG-drift på 80 prosent belastning, med mulighet for å bytte til marin gassolje dersom det er behov for å øke rekkevidden. Når skipet ligger til kai i EU-land, som har en grense på 0,1 prosent utslipp av svovel, opererer fartøyet på gass.

– Wärtsiläs unike kompetanse og erfaring med dual fuel-teknologi og drivstoffkonverteringer var de viktigste grunnene til at vi valgte dem. Vi verdsetter den teknologiske effektiviteten i Wärtsiläs løsninger og ekspertisen som er utvist i håndteringen av konverteringsprosjektet. Vi er stolte av at «Bit Viking» nå er et av verdens mest miljøvennlige tankskip i drift, sier Anders Hermansson, Technical Manager i Tarbit Shipping.

– Dette er et stort steg for Wärtsilä i konsolideringen av vår posisjon som markedsledende leverandør av LNG-løsninger for skipsfarten. Vellykkede sjøtester med dette fartøyet gir en ytterligere bekreftelse på at LNG er levedyktig som det marine drivstoffet for framtiden. Vi forventer at denne utviklingen vil akselerere hurtig de nærmeste årene, sier Sören Karlsson, General Manager, Gas Applications i Wärtsilä Ship Power.

Båtomtale av ”Bit Viking” før konvertering ved overleveinrg i 2007.

DEL