Wärtsilä designer forskningsskip for Geological Survey of India

Sagar Nidhi, som omtales i artikkelen. Illustrasjonsfoto: Wärtsilä
Wärtsilä har inngått en kontrakt på design og tilsyn av byggearbeidet på et moderne oseanografisk forskningsfartøy for the Geological Survey of India (GSI).

GSI er den marine fløyen av den indiske organisasjonen for geologiske undersøkelser. Kontrakten ble signert i oktober og designarbeidet skal utføres på Wärtsilä Ship Design sitt kontor på Fitjar.

I tillegg til å ha ansvar for design og byggetilsyn vil Wärtsilä være involvert i utvelgelsen av forskningsinstrumentene ombord, og arrangere opplæring av GSI sine forskere for å sikre at fartøyets egenskaper blir utnyttet fullt ut. Wärtsiläs ekspertise og selskapets globale tilstedeværelse garanterer at det nye fartøyets forskningsteam vil ha best mulig støtte.

– Det nye fartøyet er det tredje av sitt slag som Wärtsilä designer for India, sier Arne Stenersen, Direktør for Wärtsilä Ship Design Norway. – Det første, Sagar Nidhi, er allerede i tjeneste, og opereres av NIOT, Indias Nasjonale institutt for havteknologi. Hun forventes å delta på forskningsarbeid i det indiske hav og Antarktisk. Sindhu Sadhana, det andre fartøyet, er for tiden under bygging.

Vitenskapen omfatter ulike behov
Wärtsilä har 120 dager på seg til å lage et helt nytt design.
– Våre designere må ta alle forskernes behov i betraktning, sier Egil Sandvik, salgssjef i Wärtsilä Ship Design. – De må ha gode fasiliteter for håndtering av utstyr, rom for laboratorier og verksteder, tilstrekkelig plass for oppholds- og møterom, korrekt posisjonering av transformatorer, og sist men ikke minst et høyt komfortnivå.

Et høyhastighets LAN-nettverk og internettforbindelse vil knytte fartøyets kontrollrom, laboratorier og oppholdsrom til verden utenfor. Wärtsiläs designere må reprodusere de samme arbeidsforholdene som forskere på land har.
– Wärtsilä har en god forståelse for dette, og vi vil hente inn råd og informasjon fra folk som har reist som forskere på forskningsskip i mange år, sier Sandvik.

En helt ny fremgangsmåte
På designet av dette forskningsskipet anvendes et nytt sett av regler. Fokuset er satt på hvordan det vitenskapelige utstyret opptrer, og fartøyets evne til å tilpasse seg det hun er forventet å utforske i framtiden.

– Dette er en interessant designutfordring, sier Sandvik. – Fartøyet må kunne utføre kompliserte operasjoner, som å håndtere fjernstyrte miniubåter (ROVs), støtte bemannede undervannsfartøy og kontrollere bor som borer opp til 150 meter ned i havbunnen på dyp på over tusen meter – for ikke å glemme innsamling av seismiske data, samt enkle operasjoner som innhenting av vann- og jordprøver. Vi må også ta i betraktning kravene som vil komme i framtidige oppgaver.

Det nye fartøyet vil kunne akkomodere 69 personer. Med en lengde på 95 meter, bredde på 19 meter, maksimum dybde på seks meter og en maksfart på 14 knopp, vil den ha en operasjonsperiode på 45 dager. Prosjektet skal være fullført i løpet av første kvartal 2012.

Indias økonomiske fremgang er avhengig av nye ressurser
GSI ble etablert i 1851 og er et av Indias eldste forskningsselskap. Helt fra staten har selskapet prøvd ut nye territorier, inkludert utforsking av mineralresurser på regionalt nivå, medvirkning i konstruksjonsprosjekter, og forskning innenfor geoteknikk- , miljøgeologi, seismisktektonikk, naturskader og glasiologi. 

Et havgående forskningsskip og to av GSI sine kystfartøy har utført undersøkelser av havbunnen innenfor områdene Exclusive Economic Zone (EEZ), Indisk territorialfarvann og i internasjonale farvann.

GSI sitt mandat er å fastsette mengden av landets eksisterende resurser, og å identifisere nye.

DEL