Wärtsilä åpner kontor i Bergen

Alfred Risan, Sveinung Hansen og Ove Wilhelmsen i Wärtsilä styrker organisasjonen med flere nye kontor i Norge.
Wärtsilä åpner kontor i Bergen for å kunne gi enda bedre service til rederimiljøet i byen. Åpningen er et ledd i en strategi for å etablere seg sterkere i alle deler av landet.

I Norge har selskapet per i dag over 850 ansatte, med hovedtyngden av aktivitetene i Sunnhordland. Nå tar de derimot steget videre med etablering i Bergen.

– Nylig kjøpte vi selskapet Maritime Service i Ålesund og utvidet tilbudet vårt innen servicetjenester i Møreregionen. Nå satser vi også på økt tilstedeværelse i Bergensregionen fra kontoret på Skoltegrunnskaien, forteller direktør i Wärsilä Services Sveinung Hansen. I løpet av 2007 åpnet Wärtsilä også kontorer i Haugesund og Stavanger, og i neste uke åpner de nytt kontor i Oslo.

Åpningen i Bergen gjøres spesielt med tanke på tilstedeværelse og nærhet til rederimiljøet i Vestlandshovedstaden.

– Vi har store og viktige kunder her i området, og vi ønsker på denne måten å markere at vi er tilstede. Vi ønsker å yte best mulig service for kundene våre, sier Hansen.

Wärsilä har opplevd en sterk vekst i servicesegmentet de siste årene. Selskapet har blant annet hatt stor suksess med innovative tekniske løsninger. Et av produktene de tilbyr er et såkalt CBM-system. Dette er et online overvåkingssystem for motorer selskapet leverer til skip og offshoreinstallasjoner. CBM muliggjør sanntidsovervåkning av installasjonen. Fordelene med CBM er flere, blant annet at service og eventuell utskiftning av deler skjer før noe går galt, enten skipet befinner seg i Mexicogolfen, Nordsjøen eller i Brasil. Dette er et viktig servicesupplement som legger listen høyt med tanke på fremtidens servicenivå i skipsindustrien.

Etableringen i Bergen og de andre store byene er også viktig med tanke på rekruttering.

– Vi er en kompetanseorganisasjon med et internasjonalt miljø, og tar grep for å tiltrekke oss de beste hodene, sier Hansen.

Globalt er Wärtsilä er en av verdens største leverandører av blant annet skipsmotorer, propeller, gir- og kontrollsystemer. Wärtsilä-konsernet har over 17 000 ansatte ved over 160 Wärtsilä-kontorer og fabrikker i mer enn 70 land verden over. Wärsilä utfører service på halvparten av alle skip i verden, og i hvert tredje skip finner man Wärtsilä-komponenter.

DEL