Volumøkning og resultatforbedring for WWH

Wilh. Wilhelmsen ASAs neste generasjons Ro-Ro fartøy, Mark V.
Wilh. Wilhelmsen Holding ASAs shippingaktiviteter bidrar til en betydelig økning i de totale inntektene og driftsresultatet for første kvartal sammenlignet med første kvartal 2010.

Volumøkning og resultatforbedring for WWH

Wilh. Wilhelmsen Holding ASAs shippingaktiviteter bidrar til en betydelig økning i de totale inntektene og driftsresultatet for første kvartal sammenlignet med første kvartal 2010, heter det i en pressemelding.

– Sammenlignet med 2010 har vi transportert 29% flere biler og tung, rullende last de tre første månedene av året. Dette påvirker inntjening i shipping og logistikk segmentet positivt, sier Thomas Wilhelmsen, konsernsjef i WWH. – I 2011 har vi imidlertid sett fortsatt redusert aktivitet i skipninger til Midtøsten, mens andre linjer har holdt seg godt i et sesongmessig svakt kvartal. Økte bunkerskostnader påvirker også resultater negativt

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA leverte et driftsresultat på USD 57.7 millioner for første kvartal 2011, opp 31% fra USD 44,0 millioner i tilsvarende kvartal i 2010. Resultat etter skatt og minoritetsinteresser var USD 22,3 millioner (USD 8,8 millioner).

I første kvartal var driftsresultatet for segmentet maritime tjenester negativt påvirket av lavere aktivitet i Midtøsten/Nord-Afrika som følge av politisk uro, flom i Australia og økte kostnader på grunn av svak dollar.

– Underliggende vekst for maritime tjenester er positive. Vi ser på forbedringstiltak for å håndtere noen av de utfordringene segmentet har sett i det siste, og forventer også at nye produkter og løsninger vil skape nye inntektsstrømmer fremover, sier Wilhelmsen.

Styret i WWH forventer at utviklingen i verdensøkonomien fortsetter med positive effekter for konsernets virksomhetsområder. Redusert eksport ut av Japan vil påvirke shippingvolumer kortsikt. Fortsatt uro i Midtøsten, svak USD og økning i bunkerpris kan også vise seg å bli utfordrende for konsernets resultater.

DEL