Volantis leveres i dag

Foto : www.fosna-folket.no
FMV-området på Kvithyll framstår med et yrende industriliv og minnene kan fort gå tilbake til de mest hektiske tidene fra 1990-tallet og begynnelsen på dette tiåret.

I dag leveres et nytt skip, byggenummer 78, Volantis, til Ålesund-rederiet Volstad Maritime. Og i den store Fosendokka har skroget til det neste Volstad-skipet ankommet fra konsernets eget skrogverft i svenske Landskrona. Ytterligere tre skip skal utrustes ferdig på Kvithyll i løpet av det nærmeste året.

Produksjonssjef Sverre Skalmerås viser gjerne rundt i det leveringsklare skipet. Her er det sydende liv på mange tungemål.

-Vi er helt avhengige av dem. Vi har flere av de ansatt hos oss, noen er allerede etablert i Rissa med familier og noen er i ferd med å gjøre, det sier Skalmerås til fosna-folket.no.

-Hvor kommer de fra?

-Hovedsakelig fra Polen, Litauen og Romania. Det er sveisere, platearbeidere og rørleggere. Dyktige folk. Vi mangler egne industrirørleggere og har bare en tredjedel av den styrken vi burde hatt. Vi er i dialog med Rissa videregående skole om denne utfordringen, sier Skalmerås og entrer det store og innholdsrike rommet på toppen. Broa.

Her vaskes det, gnikkes og pusses så alt er skinnende reint til dagens overlevering.

Dere er et par måneder forsinket?

-Ja, men det har årsaker utenfor vår kontroll. Vi skulle levert 5. januar, men propellutrustningen lot vente på seg. De skulle levere medio oktober og kom i slutten av januar, forteller han.

Volantis er et kabelleggingsskip som skal operere med utstyr på havbunnen. Undersjøiske gravemaskiner og kabelleggingsutstyr skal på plass. Mye av dette skal operatørselskapet, engelske CTC med morselskapet Deep Sea Company stå for. Derfor blir nok Volantis liggende på Kvithyll ennå noen uker, men da under rederiets kontroll og ansvar.

Skipet navigeres ved hjelp av seks propeller, alle elektrisk drevet. Disse igjen forsynes med kraft av hver sin dieselgenerator. Samlet produksjonskapasitet elektrisk er 12.800 kilowatt!

Hele artikelen er publisert på fosna-folket.no.

DEL