Vil selge «Deepsea Metro II» – kan tape milliardbeløp

Eierne av ultra deepwater boreskipet «Deepsea Metro II», ønsker å kvitte seg med boreskipet og har engasjert Pareto Offshore AS på eksklusiv basis.

Boreskipet som har ligget uvirksom ved Curasao i Karibien siden midten av mai i år, tilhører Chloe Marine Corporation Ltd, et selskap som igjen er eiet av Deep Sea Metro Ltd, et joint venture mellom Metro Exploration med 60 prosent og Bergensbaserte Odfjell Drilling på Bermuda med 40 prosent.

Bak Metro Exploration står den styrtrike grekeren Theodore Angelopoulos. Han er imidlertid kommet i bakgrunnen fordi han har unnlatt å betale avdrag på et obligasjonslån der hans andel av boreskipet ble stilt som sikkerhet. Obligasjonseierne har derfor overtatt 40 prosent eierandel i skipet. Trolig sitter Angelopoutos bare igjen med 20 prosent.

Boreskipet er søsterskip av «Deepsea Metro I» som nylig startet boring utenfor kysten av Vietnam tidligere i uken, og ble da omtalt på Skipsrevyen.no. Odfjell Drilling AS på Kokstad i Bergen har managementavtaler for begge de to boreskipene.

«Deepsea Metro IIs eierselskap, Chloe Marine Corporation Ltd., har en bankgjeld på skipet som beløper seg til 283 millioner dollar. I tillegg er det tatt opp et obligasjonslån stort 150 millioner dollar. Selskapet hadde pr. første kvartal i år 50 millioner dollar i kontantbeholdning.

Det antas at markedsverdien av boreskipet ligger på et sted mellom 330 til 335 millioner dollar.

Etter hva Skipsrevyen har grunn til å tro, er Odfjell Drilling lite lystne på et salg av sine 60  prosent eierandel i boreskipet til en pris under 400 millioner. Det spekuleres nå om Odfjell kan komme til å overta hele skipet på egen bok i tilfellet av at de ikke vil godta et eventuelt salg for  under 400 millioner kroner. Som nytt kostet skipet over 800 millioner dollar.

Ved et salg av «Deepsea Metro II» vil trolig hele salgssummen havne i långiverbank-systemet og obligasjonseierne.