Vil redusere cruiseanløp i verdensarvfjorder

Geirangerfjorden. Foto: FataMorgana via Wikimedia Commons

Sjøfartsdirektoratet har i dag overlevert sin rapport til klimaministeren, hvor de foreslår en rekke konkrete tiltak for å begrense utslippene fra cruisetrafikk i norske verdensarvfjorder.

Rapporten Sjøfartsdirektoratet har utarbeidet gjelder tiltak de mener bør innføres i Geirangerfjorden, Nærøyfjorden og Aurlandsfjorden, alle på UNESCOs verdensarvliste.

I en pressemelding fra direktoratet sier klimaminister Vidar Helgesen at han bestilte denne rapporten i fjor, fordi Norge har et internasjonalt ansvar for å forvalte sine verdensarvområder.

-Vi vil straks gå i gang med oppfølgingsarbeidet, i nær kontakt med direktoratet og berørte interesser, forsikrer Helgesen. 

Helseskadelig luftforurensing

Sjøfartsdirektoratet har kartlagt miljøutslipp i områdene. Kartleggingen konkluderer med at utslippene til sjø er lave og innenfor utslippskravene, mens utslipp av forurensning til luft tidvis overstiger grensene for det som kan være helseskadelig. Spesielt i høysesongen for cruise; juni, juli og august er dette et problem.

Sjøfartsdirektoratet foreslår følgende krav til cruiseskip og annen skipsfart som skal besøke fjordene:

  • Krav om at skip skal ha rensesystemer som reduserer utslipp av NOx
  • Kun tillate bruk av drivstoff med lavt svovelinnhold
  • Synlig utslipp av røyk fra skip skal oppfylle krav til gjennomsiktighet
  • Rapporteringskrav innføres for alle skip som går inn i verdensarvfjordene
  • Redusere antall skipsanløp totalt eller per dag/uke
  • Fastsette maksimal hastighet i definerte soner for å redusere drivstofforbruk og utslipp
  • Forbud mot utslipp av scrubbervann
  • Forbud mot utslipp av gråvann
  • Forbud mot utslipp av kloakk, urenset og renset

– Dette er konkrete tiltak som både vil beskytte miljøet i disse enkeltfjordene, og samtidig gjøre skip som ferdes over store deler av norskekysten mer miljøvennlige. Vårt inntrykk er at cruiseskipsnæringen og deres kunder oppfatter miljøkrav som en naturlig og positiv del av virksomheten, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen i meldingen.

DEL