Vil jobbe sammen med Sør-Korea om MoU

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen og hans sør-koreanske motpart Ick-Soo Mok under møtet i Haugesund.

Sjøfartsdirektoratet og Sør-Korea vil jobbe sammen mot en Memorandum of Understanding (MoU) om skipssikkerhet og miljøvennlig skipsfart.

Representanter for den sør-koreanske sjøfartsadministrasjonen Korea Ship Safety Technology Athority (KST) besøkte Sjøfartsdirektoratet i forrige uke. Delegasjonen med den sør-koreanske sjøfartsdirektøren Ick-Soo Mok i spissen, ønsket å fokusere på skipssikkerhet for passasjerfartøy og i fiskeflåten.

Bakgrunnen for besøket er blant annet flere store ulykker med sør-koreanske passasjerferjer det siste året, med rundt 700 omkomne i to ferjehavarier. Sør-Korea ønsker også å bedre sikkerheten ombord i landets fiskeflåte. For å gjennomføre dette, ser landets sjøfartsmyndigheter til andre nasjoner som har et solid fundament av regelverk og praksis på plass innenfor sjøsikkerhetsarbeidet. Miljøvennlig drivstoff var også et emne under besøket.

Den sør-koreanske delegasjonen møtte sjøfartsdirektør Olav Akselsen, øvrig ledelse og fageksekspertise fra avdelingene for passasjerskip og fiskefartøy i Haugesund. De fikk også møte representanter for flere ferjerederier på Vestlandet under sitt besøk.

– For norsk maritim bransje er Sør-Korea en viktig partner innen skipsbygging og utrustning. At vi kan bidra til utviklingen av skipssikkerheten i landets flåte ser vi derfor som en naturlig forlengelse av et godt handelssamarbeid, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen og teknisk direktør Lasse Karlsen i Sjøfartsdirektoratet.

En Memorandum of Understanding er et formelt dokument utarbeidet av to eller flere stater som beskriver en felles forståelse om målsetninger, tiltak og virkemidler innenfor et nærmere bestemt saksområde.

 

 

DEL