Vil ha ny politikk

Sturla Henriksen. Foto:rederi.no
– Vi trenger en overgripende økonomisk politikk og næringspolitikk som på en helt annen måte styrker vekstevnen i vår økonomi, sier administrerende direktør Sturla Henriksen.

Dette var et av hovedpoengene hans ved åpningen av Norges Rederiforbunds seminar i forbindelse med generalforsamlingen mandag.

– For å få til det må vi balansere offentlige budsjetter på et lavere nivå, vi må bruke mindre penger på offentlig forbruk, og mer på investeringer og vedlikehold av infrastruktur, forskning og utvikling, utdanning og kompetanse. Ikke minst må vi legge til rette for et vekstkraftig og variert eksportrettet næringsliv, sa Henriksen.

Henriksen understreker at oljepengene ikke er noen garanti.

– Vi må huske på at de pengene vi har oppspart i oljefondet er en hjelp og en gave, men ingen garanti for fremtidens levestandard her i landet. Dersom vi, rent hypotetisk, skulle tenke oss at alle arbeidstakere her i landet i dag la ned arbeidet, sa takk for seg og gikk hjem, ville vi med dagens oljefond kunne videreføre vår levestandard i 14 til 16 måneder. Så var det slutt på de pengene, sier Henriksen, og legger til:

– For både vår egen og de neste generasjoners skyld får vi håpe at verdiskapingsperspektivet får den vekten og prioriteringen det fortjener. Vi har en høy levestandard her i landet, men vi har en risikoprofil på vår nasjonale verdiskaping som burde bekymre de fleste!

Henriksen begrunner det med at en stor og økende andel av mennesker og kapital er bundet opp mot offentlig virksomhet i Norge, mens både antall og andel sysselsatte i konkurranseutsatt virksomhet har falt siden 1970-tallet.

– En stadig større andel av våre inntekter er avhengig av ikke-fornybare naturressurser. Det innebærer at vi får en stadig smalere, mer ensidig og mer usikker base for arbeidsplasser, verdiskaping og finansiering av fremtidens velferdsordninger, sier Henriksen.

Til de rundt 120 fremmøtte fortalte han videre at i det perspektivet er det få andre næringer som med større troverdighet enn det maritime miljø kan oppvise den nødvendige styrke, dynamikk og vekstkraft.

– Vi har en unik historie å fortelle, både for fortid og fremtid. Gjennom generasjoner har Norge, som ett av verdens minste land, vært en av verdens største skipsfartsnasjoner. Vi er store i verden, og store i Norge. Årlig skaper rederiene og de maritime bedriftene verdier for mer enn 100 milliarder kroner, og 100 000 mennesker har sin daglige gange til en arbeidsplass i vårt hjemlige maritime miljø, sier Henriksen.

Han understreker at det maritime miljøet er den eneste av Norges viktige næringer som ikke er basert på utvinning av naturressurser.

– Vår maritime kompetanse er uutømmelig – jo mer vi bruker den, desto større blir den. Rederier og den maritime næringen har alle forutsetninger for å fortsette å yte unike og store bidrag til det norske samfunnet i generasjoner fremover. Disse bidragene har lagt grunnlaget for det moderne Norge, og disse bidragene vil være avgjørende for at vi skal kunne overlate en vekstkraftig økonomi, en robust velferdsstat og et godt samfunn til våre barn og barnebarn, avslutter Henriksen.

DEL