Viktig satelittkommunikasjon for kystbåter

Foto: Inmarsat

I fiskeindustrien har satellittkommunikasjon vært begrenset til flåter av dyptgående trålere. Ved å la disse båtene få de nyeste meteorologiske dataene lett tilgjengelig, og bedre aktivitetsadministrasjonen, blir elektronisk kommunikasjon snart et viktig verktøy i den daglige driften av kystfiskebåter, skriver Inmarsat i en pressemelding.

Inmarsats satellittkommunikasjonstjeneste Fleet One skal være en et effektivt verktøy for kystfiskebåter hvis eiere ønsker å opprettholde kostnadseffektiv tilkobling uten uforutsigbar mobildekning, skrive Inmarsat. Teknologiske fremskritt kombinert med større båndbreddetilgjengelighet takket være langsiktige infrastrukturinvesteringer fra satellittfirmaer som Inmarsat, har gjort tilkobling til sjøs mer tilgjengelig og rimelig enn det har vært tidligere.

For eksempel leverer Inmarsats Fleet One samtidig tale- og IP-data på opptil 100 kbps til skip når de beveger seg utenfor MF / HF-radio og GSM-dekning. Tjenesten leveres med Inmarsat I-4 satellittene over verdens mest pålitelige kommersielle L-band satellitt nettverk, og opprettholder over 99,9% tilgjengelighet.

Inmarsat skriver i en pressemelding at de har lyttet til behovene til mindre fiskebåtoperasjoner, og utarbeidet plan for prisplanlegging som reflekterer disse kravene. Fleet One Coastal for eksempel, som er tilgjengelig for skip under 500gt i viktige kystregioner, forplikter Inmarsat ikke eiere til lange kontrakter, mens enkelte brukere kan suspendere tjenester helt utenom sesongen.

En fornøyd bruker av tjenesten er Manuel Laranga Sanles, eier av fiskefirma Vidiña Pesca, som driver på Galicias kyst i nordvest for Spania. Ribeira har vært en av Spanias viktigste grunnvannfiskehavner i to århundrer. Manuel har vært på sin handel utenfor den galiciske kysten i over et kvart århundre. Mye har endret seg på den tiden, ikke minst i reguleringsnivået, og for Manuel og hans medfiskere som går uten tilgang til pålitelig kommunikasjon, er det ikke lenger et alternativ. Internett og e-post er uunnværlige arbeidsverktøy – og ujevn, begrenset rekkevidde marine radio og mobilnett er ikke holdbart i jobben.

Kraftig, konstant tilkobling tillater ham å møte EUs fiskerikontrollforskrifter som krever at fartøyene rapporterer fangst-, landings-, salgs- og omlastningsdata. Dette gjøres via det elektroniske innspillings- og rapporteringssystemet (ERS), et nøkkelelement som er den elektroniske loggboken, hvor mesteren på et fiskefartøy holder rekord for fiskeoperasjoner. Posten sendes da til nasjonale myndigheter, som lagrer informasjon i en sikker database. ERS-regler angir nå at et daglig fangstestimat må overføres før et fartøy forankrer, opplyses det.

DEL