Viking Life-Saving Equipment med positiv utvikling

Adm.dir. ved Viking Life-Saving Equipment, Henrik Uhd Christensen, forklarte Skipsrevyen om selskapets produksjonsfasiliteter og satsingsfelt under besøket.
Danske Viking Life-Saving Equipment har bevisst satset innenfor toppsegmentet av sikkerhetsutstyr, noe som har vist seg å fungere meget bra. Leverandørselskapet kan vise til en meget positiv ordreutvikling, og fremtidsutsiktene ser bra ut. I slutten av juni avla Skipsrevyen selskapet et besøk.

Sikkerhetsutstyr ombord i fartøyer er, av naturlige årsaker, underlagt streng regulering. Likevel er det tydelige tendenser med hensyn til hvordan de ulike segmentene og trades innenfor shipping vektlegger slikt utstyr. Spesielt stiller offshorenæringen svært strenge krav til sikkerhetsutstyret, ofte høyere krav enn diktert i eksempelvis Solas eller Norsok.
Det er i toppsegmentet Viking Life-Saving Equipment har valgt å posisjonere seg, og offshore, sammen med cargo- og passasjersegmentet, utgjør hele 75 prosent av salget. På produktsiden tilbyr Viking blant annet marine evacuation systems (MES), livredningsflåter, overlevingsdrakter samt mindre livredningsapplikasjoner.

Produktutvikling prioritert
Skipsrevyen blir forklart at Viking bruker en betydelig mengde ressurser på produktutvikling for å kunne tilfredsstille de mest krevende kundene. De viktigste drivkreftene med hensyn til produktutvikling, er behovet for funksjon under ekstreme værforhold, rask utplassering, samt sikre minst mulig tid i vannet for de forulykkede.
Etter hvert som spesielt offshoresektoren vender blikket mot arktiske farvann, stiger kravene for sikkerhetsutstyr. En overlevingsdrakt må kunne håndtere svært lave temperaturer, og her er Viking allerede involvert i et utviklingsprosjekt.
Tidsaspektet er også av stor betydning, og rask utplassering av redningsflåter, eller rask nedsenking av MES-systemer er essensielt i prekære situasjoner. Viking leverer MES-systemer til både marin og offshore. Slike finnes spesielt på passasjerfartøyer av ulik art, og i riggsammenheng. Sistnevnte utmerker seg med svært høye brukerkrav, noe som har bakgrunn i at oljeindustrien generelt opererer med høye sikkerhetsmarginer og i stadig tøffere områder. Eksempelvis har Viking utviklet en MES til riggbruk med bunnmontert stabiliseringsvekt som skal fungere til tross for brann eller eksplosjon.
MES-systemene installeres i høyder på opptil 50 meter, men Skipsrevyen blir fortalt at det ved Keppel i Singapore er et prosjekt på gang med installasjonshøyde på hele 64,5 meter. I dette prosjektet er Viking delaktig.

God vekst
Viking har vokst jevnt de siste ti årene, og fra 2005 til 2010 økte omsetningen fra ca. 750 millioner DKK til ca. 1,25 milliarder DKK. Det har sammenheng med både bra og jevnt salg, men også gode erfaringer med Ship Owner Agreement.
Viking utviklet dette konseptet for å tilby rederiene forutsigbare serviceavtaler for sikkerhetsutstyret ombord. Kontraktene går gjerne over fem eller ti år, der kostnaden er identisk hvert år. På denne måten er vedlikeholdet og eventuelle utskiftninger av sikkerhetsutstyret ivaretatt regelmessig. Blant rederiene har Ship Owner Agreement slått an. I kontraktsprisen er alt inkludert, og prisen er lik uansett hvor fartøyet måtte befinne seg i verden. Tidligere i år inngikk Viking en ti-årsavtale med Sveits-baserte MSC, noe som var den største avtalen inngått til dags dato.
Gjennom Ship Owner Agreement tilbyr Viking også “deltagelse” i en verdensomspennende “pool” av sikkerhetsutstyr som går på rundgang i forbindelse med service. På denne måten kan et fartøy legge til kai, sette på land utstyr, og deretter avhente klargjort utstyr, og seile videre.
Forretningsmodellen Viking benytter med en stor del av produksjonen i Asia, og stor satsing på produktutvikling synes å fungere meget bra, og medvirker til at selskapet har økt omsetningen mange år på rad.