«Viking Lady» på utstilling i København

Det miljøvennlige brenselcelleskipet «Viking Lady» skal ligge ved kai i København under klimatoppmøtet. Eidesvik Shippings «Viking Lady» er det første kommersielle skipet med brenselcelleteknologi, og har stor nyhetsinteresse for deltakerne på toppmøtet.

Teknologien er fortsatt umoden, men blant tilhengerne er det en klokkertro på at dette er fremtiden. Fordelene er lave utslipp, høy effektutnyttelse, ingen vibrasjoner og lavt støynivå, samt lave drifts- og vedlikeholdskostnader. Ulempen er høye investeringskostnader.

Skipets brenselcelle-modul ble testet på land fra mai til august 2009, og løftet ombord 8. september. Oppvarmingen har tatt sin tid, men fra rundt 1. desember har modulen levert strøm – 320 kW.

De som står bak dette prosjektet (FellowShip) er foruten Eidesvik Shipping Det Norske Veritas, som har vært ansvarlig for prosjektstyring, risikoanalyse og sikkerhet, MTU Onsite Energy GmbH som har levert selve brenselcellen, Wärtsilä Ship Design som har tatt seg av det skipstekniske designet, og Wärtsilä Norway som har levert elektro- og kontrollsystemer.

I København samarbeider prosjektgruppen med miljøstiftelsen Bellona, som har lansert Bømlo-rederiets skip som en av 101 løsninger på klimakrisen. Bellona er en av de offisielle samarbeidspartnerne til FN og København kommune i forbindelse med klimatoppmøtet 7. – 18 desember.

DEL