Vestlandsk nytenkning kan gjøre sjøtransport mer lønnsomt

Uten patent kan ikke de tre grunderne vise alle kortene med en gang, derfor er det begrenset med illustrasjoner av prosjektet.

Seaway Innovations AS lanserer ny design og banebrytende konsepter som kan bety godstransport over fra vei, og attpåtil bli 30 prosent mer lønnsom.

– Cargo Flow TM-designet handler om et nytt skipskonsept for sjøtransport, lasting og lossing, samt integrering med vei og bane, sier styreleder i Seaway Innovations, Tørris Skaaluren (74) til Skipsrevyen.
Skaaluren en av tre personer bak Rosendal-selskapet Seaway Innovations. Konseptet for sjøtransport som trespannet Tørris Skaaluren, Dagfinn Aksenes og Roald Toskedal har utviklet, skal ifølge Skaaluren, ta opp konkurransen med vei og ta sjøen tilbake som transportåre.

Ny helhet mellom skip, lasting og lossing

– Vi snakker om morgendagens autonome og multimodale transportløsninger. Konseptene i innovasjonsarbeidet er modellert ved hjelp av simuleringer som visualiserer godsflyten, automatiseringen og den multimodale integreringen, sier Dagfinn Aksnes som leder innovasjonsarbeidet.
CargoFlowTM konseptene skal skape en ny helhet mellom skip, lasting, lossing, havn og feeder-båt og redusere liggetiden i havn, mens skipene bruker tiden sin på transportetappene hvor de tjener penger.

– Det er marked for dette produktet i hele verden, tror Tørris Skaaluren som er en av tre grundere bak Seaway Innovations. Foto: privat

– Vi tror nytenkingen vår vil revolusjonere sjøtransport og containertrafikk. Vi har ikke kraner om bord eller i havnen. Ved at du fullautomatiserer hele den prosessen, så får du en annen rasjonalisering av hele godstransporten, mener Skaaluren.

Sammen med partnerne sine i Seaways Innovations vil han ta opp konkurransen med veitrafikk, og få ting fra land til sjø. De beskriver selv konseptet som «fra highway til seaway». Moderskipet CargoCat, en ny type roro-fartøy som kan være enten monohull eller multihul, brukes på de lengre transportetappene i kyst- og Nordsjøtrafikk. CargoKitten er et mindre fartøy som ifølge styrelederen kan integreres i skipet. Dette gjør at en kan laste/losse i sjøen og på mindre plasser hvor en ikke har havnefasiliteter. På all laste- og godshåndteringen brukes en automatiseringsteknologi som gjør at en ikke trenger kraner om bord eller i havnen med høye innkjøpspriser og vedlikeholdskostnader. Dette blir et ikke-tema. Bemanningen om bord vil også bli vesentlig redusert, noe som vil øke inntekter og redusere utgifter for reder og vareeier.

Miljøgevinst

– Mens et containerskip i dag går 12- 14 knop, skal Cargo Cat kunne gå i mellom 15 og 20 knop med redusert brennstoffutslipp. Lasting og lossing vil kun bruke fornybar energi, sier han.

Nå ønsker Seaeway Innovations kontakt med potensielle samarbeidspartnere.

– Det er ikke alltid helt enkelt å være seniorgrunder. Vi mottar en del skepsis og Jantelov, sier han, men legger til at det siste året er det en oppvåkning for innovasjonen som ligger i konseptet i det maritime miljøet.
De tre grunderne fra Sunnhordland og Skottland har presentert konseptet til Marine Harvest og LMG marine og North Sea Line blant andre.

– Vi har et pågående samarbeid med Sintef Ocean, så vi har hele miljøet i Trondheim med oss på laget. Den store utfordringen for oss er å finne partnere som ser muligheter og vil være med å oss å tenke fremtid. Vi har og en miljøutfordring der vi må være kjappe. Den er en del av Cargo Flow-konseptet vårt.

På beina i 2020?

– Hvis noen hadde lagt penger på bordet, ville vi hatt dette oppe å stå innen 2 – 3 år. Cargo Flow  baserer seg på en helhetsløsning med en stor katamaran med automatisk lastin/lossing og en feeder-båt. Dette er morgendagens løsning for rasjonell sjøtransport. Nå venter vi på at noen vil være med å dele drømmen med oss, avslutter styrelederen.

DEL