Verdens mest avanserte dykkerskip er på prøvetur

Havyard 858 DSV ”Acergy Havila” på sjøprøvetur. Foto: Havyard/Havila
Havyard 858 DSV designet “Acergy Havila” er det mest avanserte dykkerfartøyet (Diving Support Vessel) som noen gang er bygd.

Skipet er bygges ved Havyard Groups skipsverft Havyard Leirvik i Sogn og verftet utfører denne uken de siste sjøprøvene for skipssystemene ombord. Skipet skal leveres til rederiet, et joint venture mellom Acergy og Havila Shipping I midten av denne måneden. Etter levering vil skipet være til disposisjon for reder for utførlig testing av de avanserte dykkersystemene før skipet settes i operasjon.

“Acergy Havlila” er et spesialbygd skip for undervannsoperasjoner assistert av metningsdykkere. Helt fra begynnelsen har skipet blitt designet for å passe til de avanserte systemene for metningsdykking.
Gjennom design- og byggeprosessen har det vært tett samarbeid mellom designer, skipsverft, leverandøren av dykkersystemene, reder og operatør av skipet. På denne måten har topp kompetanse fra skipsdesign, skipsbygging, marine operasjoner og dykkeroperasjoner blitt utnyttet for å komme fram til det beste totalproduktet.
Gjennom hele prosessen har det blitt gitt høyeste prioritet til å minimalisere risikoen for skade på folk i byggeprosessen og mannskap og dykkere som skal operere skipet.
Resultatet av dette er det mest avanserte og moderne dykkerskipet I verden.

I tillegg til Havyard Leirvik som bygger skipet har flere andre selskap i Havyard Group levert produkt og tjenester til skipet.
Havyard Design har levert design og beregninger.
Havyard Steelcad har levert detail engineering og arbeidstegninger.
Havyard Elektro har levert elektriske system og den elektriske installasjonen.
Havyard Powertec har levert elektroengineering og Havyard IASTM automasjonssystem.
Havyard Ship Services har fulgt opp byggingen av skroget i Tyrkia og vil følge opp skipet i garantiperioden gjennom Havyard Life Cycle PortalTM.

Vi er veldig stolte når vi ser dette flotte skipet seile på prøvetur i Sognefjorden. Dette det mest utfordrende prosjektet for Havyard Group så langt og medarbeiderne i de forskjellige Havyard selskapene har gjort en fantastisk jobb. I tillegg til at dette er det største skipet som er bygd ved Havyard Leirvik så langt, med meget avanserte skipssystemer, har den største utfordringen vært å integrere det avanserte dykkersystemet gjennom design og byggeprosessen. Dykkersystemet med støttesystemer strekker seg over store deler av skipet og hele skipet er bygd rundt disse systemene.
Da sikkerhet er ekstremt viktig for et dykkerskip har vi, sammen med vår kunde Acergy hatt en veldig høy fokus på kvalitetssikring og HMS gjennom hele prosjektet. De strenge kravene fra Acergy har vært positivt for oss og vi har lært av deres erfaring og gode kompetanse og forbedret våre rutiner gjennom prosessen. Dette gjør oss enda bedre kvalifiserte til å gjennomføre denne typen krevende prosjekter i framtiden. Jeg mener at vår referanseliste viser at det ikke er noe selskap I verden som er bedre kvalifisert til å levere avanserte offshore skip sier Trygve Solaas, prosjektdirektør ved Havyard Leirvik AS.

Hoveddata for Havyard 858 DSV:

Loa : 120 m
Bredde : 23 m
Dødvekt : 7250 T
Dekksareal : 1050 m2
Fart : 17 knop
Innredning : 120 personer
SAT dykkersystem : 24 personer
Hovedkran (heave comp) : 250 tonn
Hjelpekran (heave comp) : 40 tonn
Hjelpekran (heave comp) : 10 tonn
Klasse:
DnV +1A1 – E0 – SF – DYNPOS AUTRO – SF – DK(+) – CLEAN DESIGN – COMF-V(3), NAUT-AW – HELDK SH – ICE C – DSV-SAT

Skipets tekniske spesifikasjoner – utdrag

– Dieselelektrisk propellanlegg bestående av:
o 8 x 2100 kW Caterpillar generatorsett
o 2 x 3500 kW RRM Azipull hovedframdrift
o 2 x 1500 kW RRM tunellthrustere bak
o 2 x 1500 kW RRM Opptrekkbare azimuth thrustere forut
o 1 x 1500 kW RRM Opptrekkbar azimuth thruster bak
o RRM AFE frekvensstyrt dieselelektrisk kontrollsystem
– Overtrykkslivbåter for dykkere med 100 % kapasitet styrbord og babord.
– Livbåter for mannskap og annet personell med 100 % kapasitet (120 personer) styrbord og babord.
– Forberedt for integrerte MOB båter styrbord og babord.
– Innredningsarealet tilfredsstiller NMD regler for flyttbare offshore enheter.
– Overholder SPS (Special Purpose Ship)
– Første skip med tre active heave kompenserte kraner
– Første skip med løftet heli-deck på bakkdekk iht nye regler
– ERN 99.99.99
– DP 3 med alle tilgjengelige referansesystemer
– Sky lobby og treningsrom på toppdekk med
– Kino / heli-resepsjon for 26 personer
– Avtakbare rekkverk på akterdekk (arbeidsdekk) for transport / håndtering av store (lange / brede) moduler under konstruksjonsarbeid.
– Integrert flaskedykkingssystem babord side
– ROV hangar med ROV utsettings- og inntakingssystem styrbord side
– Fundament for utriggere for spool pieces babord side.
– Miljøvennlig design
o DnV Clean Class
o Katalysatorsystem for reduksjon av NOx i eksos
o Optimalisert dieselelektrisk system og skroglinjer for lavt brennstofforbruk
o Forberedt for ballastvannrenseanlegg
o COMF-V(3) notasjon for komfort for personell
– RRM Intering anti krengesystem for kranoperasjoner
– 400 km av kabler ombord

DEL