Verdens første brønnbåtsimulator havner i Fosnavåg

Bildet viser broen på dagens simulator. Foto: Offshore Simulator Centre

Av: Linn Therese Skår Hosteland/kyst.no

Med målsetting om at en simulator kan bedre både prosedyrer og designløsninger ønsker man å utvikle dataprogrammer for å få en brønnbåtsimulator på plass. – Etter det vi vet finnes det ikke lignende i hele verden, sier Håvard Stave, daglig leder i Fosnavaag Ocean Academy til kyst.no. 

Håvard Stava, daglig leder i Fosnavaag Ocean Academy. Foto: LinkedIn/privat.
Håvard Stava, daglig leder i Fosnavaag Ocean Academy. Foto: LinkedIn/privat.

Samarbeidet innen det maritime miljøet for å drifte næringen fremover, opplyser Stave er stort i området.

– Havbruksnæringen er et svært spennende område for oss, og da brønnbåtene bare blir større og står ovenfor flere krevende operasjoner ønsker vi å bidra til å bedre sikkerhet, effektivitet og teknologi, legger han til. 

Nylig investerte også brønnbåtrederiet Sølvtrans i treningssenteret som fra tidligere eies av Olympic Shipping, Havila Shipping og Remøy Shipping.

– Vi har hatt gode erfaringer fra offshore shipping og har gjennomført krevende øvelser med mannskaper i ulike situasjoner. Dette vil vi også kunne tilby for brønnbåtmannskaper etterhvert, opplyser han.Den daglig lederen forteller at de på huset har syv ulike simulatorløsninger og visualiseringsteater, spredd på 1100 kvadratmeter, og at to av de er utformet som to moderne styrehus i fullskala størrelse.

 Nytt dataprogram

Stave forteller at man kan simulere ulike operasjoner i de eksisterende simulatorene om man har den rette programvaren til dette, og de rette instruktørene.

– Simulatoren gir en brutal og rask læring da situasjonene oppleves som virkelige og er ganske intense. Man kan simulere motorsvikt, uvær, at propeller slutter å fungere, så vel som brannøvelser, lastebilkjøring og kriseledelse så lenge man har passende software, legger han til.

Utvikling av programvare for brønnbåtoperasjoner er nå under kartlegging.

– Vi ønsker å drive teknologiutvikling der det betyr mest, og havbruksnæringen er viktig. Kanskje vil også optimalisering av operasjoner og økt effektivitet også gjenspeile dette for befolkningen og kompetansen øke i næringen, konkluderer han.

Inkluderes i simulatorporteføljen

Offshore Simulator Centre i Ålesund har tidligere utviklet flere ulike simulatorer for avanserte offshore-operasjoner.

– Vi skifter ikke fokus fra offshore simulator til brønnbåtsimulator, vi ønsker å inkludere brønnbåtsimulator som et tillegg i vår portefølje, uttalte Jørgen Drønnen fra Offshore Simulator Centre til Skipsrevyen da prosjektet ble kjent.

Skipsrevyen meldte da at Offshore Simulator Centre får 1,1 mill. kroner fra Møre og Romsdal fylkeskommune til å utvikle simulatoren for brønnbåter til havbruksnæringen. De viste da til at en brønnbåt er nært knyttet til offshore med komplekse operasjoner innen posisjonering og kranoperasjoner.

– Dette er et prosjekt som vil gå over to år og er planlagt ferdigstilt i 2018. Målgruppen vil være brønnbåtrederier, samt laks- og oppdrettsnæringen. Systemet vil kunne bygges videre på for å utvikle nye og spennende løsninger for dette markedet, opplyste Drønnen til Skipsrevyen.