Veolia Transport leverer ikke anbud på Kystruta Bergen-Kirkenes

Ingen konkurranse for Hurtigruten?
Veolia Transport har i dag etter en totalvurdering besluttet å ikke levere tilbud på statens kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes. Beslutningen skyldes flere forhold, blant annet kravet til oppstartstidspunkt.

Konkurransegrunnlaget stipulerer at oppstarten skal være senest 1. januar 2013. Det gir mindre enn to år på å kontrahere og bygge en flåte bestående av 11 fartøy. Det viste seg til slutt ikke mulig å få til en slik
leveranse. Veolia Transport planla å tilby et sterkt miljøalternativ basert på fartøy med LNG som drivstoff. Dersom Veolia Transport hadde operert Kystruta med en flåte av LNG fartøy, ville dette alene medført en reduksjon på ca 4000 tonn NOx per år (sammenlignet med dagens tilbud) som ville ha gitt et betydelig bidrag til Norges forpliktelse til reduksjon av NOx utslipp i henhold til Gøteborg-protokollen.

Veolia Transport har lagt ned mye tid og krefter i å regne på Kystruta- tilbudet. Jeg er stolt over våre medarbeidere og samarbeidspartnere som hadde mot og vilje til ta utfordringen.
– Dessverre holdt det ikke helt inn, og jeg vil derfor ønske Hurtigruten lykke til, sier Kjetil Førsvoll, Konsernleder i Veolia Transport Norge AS i en pressemelding.