Vellykket hurtigbåtkonferanse avholdt i Bergen

Evald Bortne, Måløy Verft (til venstre), og siv.ing. Ola Lilloe-Olsen benyttet årets HRF konferanse til å presentere S-Cat’en – et servicefartøy for offshore vindmøller som er under bygging for Fob Shipping AS, Bergen.
23.-24. mars arrangerte Hurtigbåtenes Rederiforbund den årlige hurtigbåtkonferansen i Bergen.

Temaet for årets konferanse var innovasjon. Gründer Sigmund Bleie fra Maran Utvikling AS var en av mange svært interessante foredragsholdere. Han presenterte en ny patentert skrogform. Bleie satte også fokus på oppfinnerens kår i Norge og viste deltakerne på konferansen hvordan produktutviklings-prosessen er bygd opp. Eksempler på motkrefter og forkrefter til nyskapning var interessante faktorer som gründere og oppfinnere i startfasen må være obs på.

Sigmund Bleie har samarbeidet med studenter fra Høgskolen i Bergen om testingen av den nye skrogformen.

Studentene June Sørebø, Kaia Tjoflot og Rebecca Juricin presenterte resultatet av denne testingen. Bleie uttalte at han var svært godt fornøyd med samarbeidet med høgskolen og at testresultatet faktisk ble bedre enn ved egen testing. Møtet med det faglige miljøet ved høgskolen var også positivt.

Konferansen bar også ellers preg av at det foregår mye nytenking og at satsingsviljen er stor i hurtigbåtmiljøet. Også nytenking innenfor sikkerhetsutstyr var tema og diskusjonene rundt mulighetene for innovasjon på dette området sett opp mot regelverk, kan kanskje føre til en utvikling innenfor dette feltet.

Konferanseleder var Asle Strønen, redaktør i Skipsrevyen.

Les også;

Måløy Verft skal bygge nytt spesialfartøy for offshore vind

Mannen bak Ola-båtene

Nybygg fra Oma Baatbyggeri går rett inn i Flaggruten

Tekst og foto: Susanne Aare Dahl

DEL