Vellykket fergedåp – kutter utslipp vesentlig

Foto: Tor Arne Aasen

Med fylkesordfører Anne Gine Hestetun som gudmor ble ferjen M/F “Utne” døpt lørdag 21. november. Dåpen skjedde selvsagt i Utne i Hardanger.

Ferjen er eid av rederiet Norled, og skal gå i trafikk i sambandet Kvanndal-Utne. Norled er videreføringen av gamle HSD som har svært lange tradisjoner med passasjertrafikk på Hardangerfjorden.

Ved dåpshøytideligheten fremhevet vise.adm. direktør Lars Jacob Engelsen på vegne av rederiet at M/F “Utne” representerer et tilskudd til den nye generasjonen ferjer som virkelig adresserer miljøutfordringene. – Sammen med gode medspillere, blant annet Fjellstrand Verft litt lenger ute i fjorden, har vi utviklet helt ny og verdensledende teknologi. Denne teknologien gjør det mulig å redusere utslippene fra ferjefarten vesentlig, sa Engelsen.

Rederiets viseadm.dir. fremhevet også myndighetenes ansvar for å modernisere anbudsprosessene slik at det blir rett balanse mellom fornyelse og gjenbruk av gode eksisterende ferjer. Det gir både raske resultater i forhold til miljø og ansvarlig totaløkonomi.

– Vi mener det har vært en god utvikling fra de første, mest primitive anbudskonkurransene – som bare fokuserte på pris – til den moderne, dialogbaserte anskaffelsesprosessen som ledet frem til nullutslippsferjen M/F “Ampere”. Og vi vil berømme oppdragsgiver for en stadig bedre dialog, noe vi blant annet ser resultatet av i dag, med ny ferje på Kvanndal Utne, M/F Hardingen inn på Ranavik Skjersholmane og styrking av reserveflåten i Sunnhordland, sa Engelsen videre.