Vellykkede typegodkjenningstester for Unitor Ballast Water Treatment System

MV Toronto
Wilhelmsen Ship Equipment's Unitor Ballast Water Treatment System (Unitor BWTS) passerte en viktig milepæl i midten av juli da seks månederstesten ombord MV Toronto ble fullført med suksess.

Testprosessen for typegodkjenningen tar for seg hvorvidt et system oppfyller visse forhåndsdefinerte ytelseskrav for behandling av ballastvann. «Vi er meget glade for de positive resultatene fra typegodkjenningstesten ombord MV Toronto,” sier Peter Stockley, president i Wilhelmsen Ships Equipment. «Testresultatene er ekstraordinære og overgår de offisielle kravene fra IMO. Resultatet viste ingen organismer per kubikkmeter større enn 50 mikron, 0.386 organismer per ml for organismer i størrelsen 10-50 mikron og null bakterier i det behandlede vannet.»

Unitor BWTS kombinerer bruk av kavitasjon, sterilisering og fysisk separasjon for å gi ekstra sikkerhet, trygghet og et system som er like effektivt i alle vannforhold. Denne behandlingskombinasjonen gjør det også mulig å håndtere ulike forhold som høy turbiditet som følge av organisk og mineralsk materiale eller forurenset vann. Unitor BWTS behandler kun ballastvann ved inntaket, noe som forenkler den operative prosessen.

«Disse testresultatene viser at ved å kombinere ulike behandlingsteknologier kan Unitor BWTS møte selv de strengeste krav. Resultatene indikerer også at systemet har mulighet til å kunne oppfylle de strenge kravene for amerikanske farvann (som Californian Performance Standards),» fortsetter Stockley.

Typegodkjenningen krever tre studier ombord på et seilende skip over en seks måneders periode. Den første og andre ombordtesten ble utført i slutten av november i fjor. Den tredje og siste testen ble fullført i juli. Vannprøven for den endelige testen ble gjort i Nordsjøen, utenfor Zeebrugge den 6. juli.

«Wilhelmsen Ships Equipment venter foreløpig på en bekreftelse på typegodkjenningen fra South African Department of Transport (DOT), men vi føler oss sikre på at vi vil få typegodkjenningssertifikatet innen kort tid, og før SMM i Hamburg i begynnelsen av september,” sier Peter Stockley. I tillegg til typegodkjenningen, jobber Wilhelmsen Ships Equipment med å få systemet godkjent av DNV innen slutten av september 2010.

Unitor BWTS har fått mye positiv oppmerksomhet i markedet, og har nylig sett en økning i forespørsler fra kunder, både redere og verft globalt. Dette har resultert i en økende ordrereserve.

«Vår strategi er å være en foregangsbedrift på miljø ved å tilby våre kunder løsninger som er basert på den til enhver tid beste tilgjengelig miljøteknologien,» avslutter Stockley. «Unitor BWTS, med teknologi levert av Resource Ballast Technologies, er et godt eksempel på dette.»

DEL