Velkommen til Nor-Fishing 2008!

Det er den 12. august at dørene åpnes på Nidarø.
Årets store fiskeribegivenhet står igjen for døren. De fleste av oss utstillere har nok en gang følt travelheten på kroppen ved at messen går av stabelen så kloss etter fellesferien. Tiden til messeforberedelse blir knapp, og i noen tilfeller må årets ferieønsker vike for disse forberedelsene. Det er det mange som kan styre sin begeistring for.
Som seg hør og bør for Europas viktigste fiskerimesse er det kongelig åpning også i år. Denne gang er det kronprins Haakon som står for den offisielle åpningen 12. august. Han ledsages blant annet av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen i nærver av andre lands statsråder, samt representanter for myndighetsorganer i inn- og utland. Dermed er som vanlig den formelle ramme godt forankret rundt Nor-Fishing 2008. Da er det å håpe at alle de besøkende og oss utstillere igjen føler at vi får valuta for pengene ved å delta. Vel møtt!

Den 22. internasjonale fiskerimesse har på det nærmeste vært fullbooket i lang tid med deltakelse fra flere land enn noen gang tidligere. Dette er en gledelig utvikling i forhold til situasjonen for to år siden, da mange tidligere utstillere sviktet messen. Da ble det solgt nær 500 m2 mindre utstillingsareal enn i 2004. Det har sannsynligvis sammenheng med konjunkturene. Og at oppslutningen om fiskerimessen vil variere, er noe vi må regne med. Når vi vet at næringen er preget av fusjoner, færre aktører og at stadig flere bedrifter er samlet under felles paraplyer – f.eks. de populære kommune-/havnestandene – , samtidig som konjunkturene svinger, er vi tydeligvis innenfor en normal fluktuasjon i messedeltakelsen.

Årets besøkende vil kunne glede seg over ca. 450 utstillere (425 i 2006) fra ikke mindre enn 20 nasjoner, som er flere land enn det noen gang har vært. Utstillerne representerer hele spekteret i produktkjeden, fra de minste sløyekniver og opp til det ferdige fiskefartøy.
Til oss fortalte messegeneral Odd Berg for to år siden at han ville være tilfreds med interessen hvis besøkstallet passerer 20.000. Han ble ikke tilfreds, fordi besøkstallet endte på bare 19.563. Men så langt i fra 20.000 var det jo ikke. Det skal bli spennende å se hva årets besøkstall kommer til å ende på.

Aktivitetsmessig kan Nor-Fishing 2008 by på to konferanser, “The Second Global Fisheries Enforcement Training Workshop”, som mer er å betrakte som et arbeidsmøte beregnet på fiskeribyråkrater med overvåking og kontroll av ulovlig fiske internasjonalt som spesialitet, samt en teknologikonferanse med den vidløftige tittelen “Modernization of fisheries technology to cope with challenges and profitability”. Den siste har sannsynligvis større interesse for et bredere publikum. Førstnevnte vil få besøk av både vår egen fiskeri- og kystminister Helga Pedersen, sammen med representanter fra andre lands fiskerimyndigheter. Den går i forkant av selve fiskerimessen.
Interesse knytter det seg også til hvem som får Innovasjonsprisen 2008. Prisen er på 100.000 norske kroner og et bilde av den kjente nordnorske billedkunstneren Karl Erik Harr. Prisen deles i år ut for sjette gang, til det beste prosjekt, produkt, prosess eller annet konkret tiltak som skaper fornyelse, effektivisering, sikring av fiskeressurser, miljø- og kvalitet, samt økt lønnsomhet i fiskerinæringen, som det heter i statuttene. Forrige gang var det firmaet NerPro AS som fikk prisen, for utviklingen av en maskin for renskjæring av fiskegarn. Årets vinner vil bli presentert på åpningsdagen.

Alt i alt ser vi for oss nok en suksess i Trondheim. For Skipsrevyens del vil vi i redaksjonen og i salgsavdelingen som vanlig være til stede på stand D-302.
Du er hjertelig velkommen!

DEL