Vard offensiv i havbruk – kjøper Storvik Aqua

Foto: Storvik Aqua

VARD offensiv i havbruk – kjøper Storvik Aqua

VARD har inngått avtale om kjøp av Storvik Aqua AS, en ledende utstyrsleverandør innenfor havbruksnæringen. Skipsbyggingskonsernet spisser profilen innen oppdrettsnæringen.

Storvik Aqua har i mer enn 30 år vært en internasjonal teknologileverandør for fiskeoppdrett. Selskapet leverer utstyr og kontrollsystem til biomassemåling, foring, oksygentilsetting og merdmiljø, samt en utstrakt servicetjeneste direkte mot kundenes oppdrettsanlegg. Virksomheten ledes fra Sunndalsøra og har totalt 33 ansatte, herav 15 ved de norske lokasjonene på Sunndalsøra og Meisingset, 15 i Chile og 3 i Skottland.

Selskapet er kjent for å utvikle innovative konsepter som bidrar til å forbedre oppdretternes produksjon. Den siste nyvinningen som Storvik Aqua har lansert, er AkvaVision – en høyteknologisk løsning for nøyaktig biomassemåling ved hjelp av kamerateknologi og bildebehandling.

Målsettingen med oppkjøpet er å styrke både VARD og Storvik Aqua sin posisjon i havbruksnæringen. Skipsverftet Vard Aukra er dedikert til konsernets satsing innen havbruk, og har i løpet av kort tid utviklet og levert en portefølje av fartøy og løsninger som har blitt godt mottatt i markedet. VARD og Storvik Aqua har hatt et tett samarbeid det siste året, og oppkjøpet vil åpne for et spennende innovativt miljø med fokus på skreddersydde integrerte og miljøvennlige løsninger, heter det i en pressemelding.

Verftsdirektør ved Vard Aukra, Hans Gunnar Hansen sier: «Gjennom oppkjøpet av Storvik Aqua har VARD styrket sin kompetanse og mulighet til å løfte frem fremtidsrettede løsninger til morgendagens havbruk. Vi ser virkelig frem til samarbeidet med kollegaer i Storvik Aqua, deres kunder og øvrige forretningspartnere.

Daglig leder i Storvik Aqua, Svein Arve Tronsgård ser også frem til samarbeidet: «Dette representerer en ny tidsepoke for Storvik Aqua som vil gi oss som selskap enda større evne og mulighet til å utvikle oss videre og ta del i større prosjekter og systemleveranser gjennom VARD. Med fokus på teknologi som gir bærekraft og lønnsomhet for kundene, ønsker Storvik Aqua og VARD nå sammen å ta steg som en innovativ og sterk partner til havbruksnæringen nasjonalt og internasjonalt.»

DEL