Vard bygger miljøferger for Torghatten

Illustrasjon: Multi Maritime

Torghatten Nord har inngått kontrakter med Vard om bygging av to ferger med gasselektrisk hybrid fremdriftsanlegg. Planlagt leveranse er fra Vard Brevik i slutten av 2018. 

Kontrakten som har en verdi på om lag 600 millioner kroner gjelder fergene som skal trafikkere sambandet Halhjem – Sandvikvåg på E39 i Hordaland. En rute rederiet nylig fikk kontrakt for drift av for en periode på åtte år, med påfølgende opsjoner på 5 x 1 år.

– Det er lagt ned en stor innsats i å utvikle en type fartøy som vil møte fremtidens krav til energieffektivitet og lavutslippsteknologi. Fergene vil få installert et gasselektrisk hybrid fremdriftsanlegg med batterier som gjør at forbruk og utslipp fra gassmotorene reduseres. Batteripakken arrangeres som plug-in med lading av strøm fra land, sier Torkild Torkildsen, administrerende direktør i Torghatten Nord i en pressemelding.

Fergene vil ha plass til 180 personbiler på hoveddekk, og er beregnet for opptil 550 passasjerer. Fartøyene vil få en største lengde på 130 meter, en bredde på 20,7 meter og vil operere med en hastighet på ca. 18 knop. Det er Multi Maritime som står bak designet.

Fergene skal leveres i tredje og fjerde kvartal 2018.

DEL