Valutatap ødela for bunnlinjen i Seatrans Gruppen

Arkivfoto: Asle Strønen

Tap på valutalån, riktignok urealisert, satte en bom for pluss på bunnlinjen for den ellers så lønnsomme og veldreve Seatrans Gruppen i 2014.

Selskapene som inngår i den bergenske shipping-gruppen hadde brutto fraktinntekter 1,57 milliarder kroner totalt sett. Av dette seilte egne skip (skip med mer enn 50 prosent eierandel i) inn tett opptil 800 millioner kroner.  Tilsvarende tall for 203 var 1,5 milliarder og 727,8 millioner kroner.

Men nettoresultatet etter skatt ble langt fra noe å glede seg over, nemlig et nettounderskudd på 48,8 millioner kroner i 2014, mot minus 54,6 millioner året før.

Men valutatapet er foreløpig kun på papiret. Endrer valutakursene seg i positiv retning for rederiene i Seatrans Gruppen kan det til og med i beste fall bli gevinst å hente inn. Endringene i valutakursene i fjor førte til en resultatsvekkelse på 18 millioner kroner. Salg av skip utgjorde i fjor en samlet gevinst på 13 millioner kroner, mot 35 millioner i 2013.

Et riktigst mulig bilde av resultatutviklingen i Seatrans Gruppen får man ved å sammenlikne EBITDA før salg som for 2014 var på pluss 179,5 millioner kroner, mot 141,6 millioner året før. Da blir det fremgang på 38 millioner kroner sammenlignet med 2013.

Seatrans Gruppen har omløpsmidler på nesten en halv milliard kroner, nærmere bestemt 496,2 milliarder. Det er en fremgang fra453,2 millioner  kroner året før. Kortsiktig gjeld er 254 millioner. Den langsiktige gjelden ligger på 872,5 millioner kroner, mot 732,3 millioner året før.

Økningen skyldes stor grad oppkjøpet av en aksjepost på 39 prosent i linjerederiet Sea Cargo fra Det Stavangerske Dampskibsselskabs datterselskaps Nor-Line AS. Dermed sitter Seatrans Gruppen med 96 prosent eierandel i et av Nordsjøens største linjerederier og logistikk-konsern.

Sea-Cargo har ifølge skipsreder og medeier i Seatrans, Lars Helge Kyrkjebø, brutto fraktinntekter på rundt regnet en milliard kroner i 2014. Han bekrefter overfor Skipsrevyen at Sea-Cargo lenge har vært og er den mest lønnsomme biten av rederigruppen.

Selskapet driver linjefart med roll-on/roll-off skip som også har sideporter. De seiler mellom norskekysten og Storbritannia/Kontinentet, samt i faste seilinger med industrilaster for mellom annet Norsk Hydro og Norske Skog. Rederiet satser også sterkt på transport av vindturbiner for den voksende vindmølleindustrien.

Seatrans Gruppen er også en betydelig operatør i kjemikalietankmarkedet med en omfattende egen flåte og i tillegg innbefraktet tonnasje.

I offshoresektoren har selskapet to tidligere sideportskip som er ombygget og de siste årene benyttet som seismikkskip innen nisjen elektromagnetiske havbunnsundersøkelser. Det ene er på grunn av markedssituasjonen ikke i aktivitet.