Vale – verdens største jernmalmprodusent – mottar pris for verdens største malmskip

“Timing is everything”, er det noen som hevder. Brasilianske Vales gjeninntreden som stort skipsrederi kan bli en interessant “case study” om et par år. Og da kan man også ta med selskapets utsalg av skip noen år tidligere.

I Skipsrevyen nr. 3/2011 som kommer ut i juni, har vi artikkelen “Vale ekspansjon – riktig timing? – første VLOC i operasjon” og skriver blant annet om verdens største malmskip, Vale Brasil, som den 24. mai ble tildelt The Clean Ship Award på årets Nor-Shipping.

Her er noen utdrag fra artikkelen:

“Timing is everything”, er det noen som hevder. Brasilianske Vales gjeninntreden som stort skipsrederi kan bli en interessant “case study” om et par år. Og da kan man også ta med selskapets utsalg av skip noen år tidligere.

Det største malmskipet som er blitt bygget, «Vale Brasil» på ca. 402.000 dwt, ankom Brasil i mai og er det første av 19(?) slike skip som blir bygget for Vale i Kina og Sør-Korea. (Det har også vært snakk om 35 enheter). Uansett kan det med rette fryktes at deres inntog på markedet vil forlenge dagens svake Capesize fraktrater.

I Markedsrapporten i nr. 5/2009 skrev vi blant annet under tittelen ”Right timing?” om Vale: ”… Selskapet føyer seg pent inn i rekken av industriselskaper som ønsker å bli skipsrederi for å ta hånd om en stor andel av egen transport. Mange har vært på den veien før, inkludert tankbefraktere, og mange solgte seg ut igjen. Suksessfaktoren har naturligvis sammenheng med markedsutviklingen og inngangsprisen på investeringen.

Wrong timing

Forgjengeren til Vale var Docenave, (eiet av Companhia Vale do Rio Doce, kjent som CVRD) som drev det stort som skipsrederi, men etter en strategisk beslutning i 2001 ble hele flåten solgt.

Frem til 2003 hadde rederiet kvittet seg med 14 skip for totalt $134 millioner (eller sagt på en annen måte like mye tilsammen som selskapet senere skulle betale for ett nytt skip). Nå skulle selskapet kun drive med coastal shipping og havnetjenester som inngikk i CVRDs logistikk tjeneste. Med andre ord ut av shipping akkurat da det fenomenale markedet startet ferden mot de store høyder.

Riktig eller feilt tidspunkt?

Mange innen shipping blir fristet til satsing når markedet synes som best. Så også med Vale. Før første halvår av 2009 var over, hadde Vale gjort sitt 10. kjøp av Capesize skip. I Skipsrevyens 2009 utgaver (Salg i perioden) finner man hele 17 skipskjøp foretatt av Vale, og flere av disse var enkeltskrog tankskip som skulle ombygges til malmskip. Dermed hoppet også Vale på ombygningsbølgen for tankskip.

Stein er blitt til gull

Slik kan det synes for gruve-eiere som Vale som forøvrig er verdens største gruveselskap for utvinning av jernmalm. Ettersom prisene steg i takt med Kinas enorme appetitt, spilte det liten rolle hva Vale foretok seg på shippingmarkedet, for inntektene gikk bare én vei uansett. Og i dag har prisen på ett tonn jernmalm vært oppe i $180. På hele 1990-tallet var prisen under $15 per tonn, og først i 2004 nådde den $20.

Innen offshore sektoren er Petrobras det selskapet som alle nevner for tiden. Men Vale er større med eksterne salg på $24 milliarder i 2010, eller 32 prosent høyere enn Petrobras’ eksport. Dette ifølge Brasils Foreign Trade Secretariat (Secex) som rapporterer til Ministry of Development, Industry and Foreign Trade.

Fremtiden er VLOC

Vale vil som man forstår, ta seg av egne transporter med egne skip. Samtidig bygger Kina opp sin flåte i den samme hensikt – å transportere egne varekjøp med egne skip. Så får man se hvor stor plass det blir det tredje part som i stor grad utgjøres av greske rederier i dag, mens Norge tidligere befant seg i denne gruppen.

Oppbyggingen av VLOC skip starter idet den gamle flåten av slike skip er blitt utradert. Det vil si, disse skipene var av typen VLOO (very large ore oil carriers). De fleste var bygget på 1970-tallet, og flåten nådde opp i nærmere 40 enheter før den langvarige krisen fikk sin virkning utover på 1980-tallet. Idéen var enkel, samme skipet skulle kombinere for eksempel malm fra Brasil til Fjerne Østen med olje fra Persian Gulf (i dag Midt-Østen gulfen) til Europa eller USA.

Nå er de altså i ferd med å gjenoppstå i en enda større utgave på grunnlag av noen fantastiske år fra 2004 til og med 2008, og det skal bli svært interessant å følge hvordan skipene vil påvirke markedene fremover. Vil det gå som Vale tror, at Østen og Kina i særdeleshet, vil fortsette den utrolige årlige veksten i dette tiåret også?

Eller kan det verste skje (for Vale), nemlig at volumene avtar samtidig som prisen på jernmalm faller. Det gir fordel til Australias BHP Billiton og Rio Tinto med sin geografiske nærhet til kjøperne. Vale kan da ikke dra full nytte av en markedsnedgang som befrakter da selskapet først må beskjeftige sine egne store skip. Et slikt scenario behøver ikke være usannsynlig.

DEL