Utvikling av kompetanse- og treningssenter for ankerhåndteringsoperasjoner

Illustrasjonsfoto
Ankerhåndteringsoperasjoner er risikofylte operasjoner når oljeplattformer skal skifte posisjon. Dette setter store krav til samarbeid på alle plan mellom plattform og ankerhåndteringsfartøy.

Det krever detaljert planlegging, forberedelse og gjennomføring. Krav til kompetanse for alle involverte er meget høy.

StatoilHydro og MarathonOil tok tidligere i år et initiativ ovenfor Høgskolen i Ålesund om å starte et arbeid for å styrke kompetansen innen ankerhåndtering.

Målet med prosjektet er å utvikle et rammeverk for kompetanse og trening for ankerhåndteringsoperasjoner. Rammeverket vil innbefatte kompetanse og trening i samarbeidssituasjoner så vel som kunnskap, kompetanse og holdninger på individuell basis. Kompetansekrav og treningsopplegg skal utvikles, og det skal komme fram hvordan dette skal dokumenteres, evalueres og akkrediteres. For de som dette angår skal disse kravene og opplegget være praktisk, nyttig, anerkjent og gjennomførbart slik at alle oppfatter dette som viktig for sikkerhet om bord.

Fase 1 i prosjektet varer fra 01.09 08 til 30.06.09. I løpet av denne perioden skal det i tillegg til arbeidet beskrevet over også utvikles og gjennomføres et pilotkurs innen et av områdene innen ankerhåndtering (sannsynligvis operasjon av vinsj).

Prosjektet er etablert med Høgskolen i Ålesund som prosjektansvarlig. Det er opprettet en styringsgruppe med representanter fra StatoilHydro, MarathonOil, Farstad Shipping, Bourbon Offshore, Norwegian Centre of Expertice Maritime og Høgskolen i Ålesund. Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Norges Rederiforbund og Petroleumstilsyner har observatørstatus.
Arbeidsgruppen som er opprettet har en prosjektleder i 100% stilling. I tillegg til deltakere fra Høgskolen i Ålesund har arbeidsgruppen medlemmer fra Dolphin Drilling, Solstad Offshore, Olympic Shipping og Offshore Simulator Centre. Det ventes at flere selskap vil delta.

DEL