Utvider offshoreopplæring

Offshore-næringen vil øke satsingen på opplæring også innenfor winch og stabilitet. Bildene viser ankerhåndtering ved en av simulatorene til Høgskolen i Ålesund og OSC.
Farstad Shipping ASA og Rolls-Royce Marine AS har utfordret Høgskolen i Ålesund til å utvide sine utdannings-, opplærings- og treningstilbud til offshorenæringen.
– Å operere innenfor trygge grenser for personell og skip er svært viktig, sier Arne Tande, direktør i Rolls-Royce Marine AS. – Nødvendig opplæring sammen med relevant simulering av operasjoner vil være et viktig bidrag til å mestre operasjon av vinsj og sammenhengen vinsj/skip.

De to selskapene har derfor nå gitt Høgskolen i oppdrag å utvikle, gjennomføre og kvalitetssikre nye opplærings- og treningskonsept med vekt på skipsstabilitet og operasjon av vinsj ved ankerhåndteringsoperasjoner. Videre ønsker man å etablere et system for sertifisering av vinsjoperatører for slike operasjoner. Selskapene anbefaler at det legges vekt så vel på teoretiske kunnskaper og gode holdninger, som på anerkjente prosedyrer for kompetent utførelse av oppgaver, på vedlikehold av utstyret og på stimulering av praktiske ferdigheter. En tenker seg at kvalitetssikring av opplegg bør skje i samarbeid med oljeselskaper, myndigheter, fellesorganisasjoner for offshorenæringen og andre sentrale aktører.

Kompetanseutvikling
Høgskolen i Ålesund er en av Norges sentrale institusjoner for høyere maritim utdanning. Rektor Geirmund Oltedal ser oppdraget som en anerkjennelse for det samarbeid høgskolen allerede har med offshorenæringen. – Samtidig er det både naturlig og viktig at en offentlig institusjon som nettopp har utdanning, forskning og vitenformidling som sine hovedoppgaver, på denne måten konkret kan få bidra til relevant kompetanseutvikling i næringen og støtte selskaper og mannskap i deres bestrebelser med å kunne utføre slike krevende operasjoner på en kompetent, effektiv og sikker måte. I tillegg vil våre maritime studenter, som jo i neste omgang selv utgjør kommende generasjons mannskaper, få nye og verdifulle muligheter til bedre å kunne forberede seg på de viktige oppgavene som venter, poengterer han. Et slikt nytt konsept krever også realistiske og relevante trenings- og evalueringsmuligheter.

259AX_104_370165596.jpg
Offshore-næringen vil øke satsingen på opplæring også innenfor winch og stabilitet. Bildene viser ankerhåndtering ved en av simulatorene til Høgskolen i Ålesund og OSC.

Nye kurs fra august 2008
Offshore Simulator Centre AS (OSC) i Ålesund har allerede utviklet avanserte sanntids simulerings- og læringsmiljøer som har gitt offshorenæringen nye muligheter til realistisk å trene ankerhåndtering og andre krevende offshoreoperasjoner. Farstad Shipping ASA og Rolls-Royce Marine AS har derfor samtidig gitt OSC i oppdrag å skape nye selvstendige simulatorsystemer som gir mulighet for individuell trening og evaluering av vinsjoperasjoner til bruk så vel i Ålesund som andre steder.

Viktig for rederiene
– Denne saken er viktig for virksomheten i vårt eget rederi, sier konserndirektør Karl-Johan Bakken i Farstad Shipping ASA, som sammen med Rolls-Royce Marine AS er innstilt på å stille midler og ressurser til disposisjon for dette utviklingsarbeidet.
– Samtidig vet vi at problemstillingen berører hele næringen. Vi vil derfor blant annet gjennom Norwegian Centre of Expertise – Maritime oppfordre øvrige aktører til også å bidra med midler og ressurser, fortrinnsvis slik at det kan legges til rette for et større, helhetlig konsept for trening og kompetanseutvikling i offshorenæringen, understreker han.
De første trenings- og kompetanseutviklingsoppleggene skal kunne tilbys fra og med august 2008. Imidlertid skal opplegg med fokus på stabilitet kunne tilbys allerede fra mai.

DEL