Utsatt levering av boreskip for annen gang

"West Aquila"

Det John Fredriksen-kontrollerte boreselskapet Seadrill har sikret seg avtale med verftet DSME om utsatt levering av de to ultra-dypvanns boreskipene MS «West Aquila» og MS «West Libra» til  henholdsvis annet kvartal 2018 og første kvartal 2019.

Opprinnelig skulle skipene ha vært levert i siste kvartal 2015, men ble utsatt til annet kvartal 2016. Når er det altså innvilget nok en utsettelse. Betaling på omkring 800 millioner dollar for begge skipene hadde forfalt i annet kvartal.

I en børsmelding skriver Seadrill at avtalen om utsettelse av levering av de to enhetene vil forbedre likviditeten i selskapet på sikt. Betalingen blir i forbindelse med leveringsutsettelsen utsatt til henholdsvis 2018 og 2019. Det skal ikke betales avdrag i perioden frem til levering.