Utkilen med seks faste nybyggingskontrakter i Asia

Illustrasjonsfoto

Kjemikalietankerrederiet Utkilen skal i gang med seks nybyggingskontrakter i løpet av 2017, fire skip fra Japan og to skip fra Kina. I tillegg kan ordren til Kina økes til fire skip. 

– Det er hyggelig med et nybyggingsprogram, og svært hyggelig å kunne ekspandere og øke flåten videre, sier administrerende direktør Kjell Ove Breivik til skipsrevyen.no om nybyggingskontraktene.

Per i dag har eier og driver rederiet som har hovedkontor i Bergen og ble stiftet i 1967, eier og driver 18 isgående kjemikalietankskip som spenner fra rundt 5000 til 20.000 dwt. i størrelse.  Nylig signerte Utkilen kontrakter på to pluss to nybygg på 9900 dwt. til Kina.

– Det er her snakk om 19000 dødvekt rustfrie kjemikalietankere. Dette lages i et selskap som eies av Utkilen som heter Streamtankers og som er under Utkilen paraplyen, sier Breivik og legger til at disse fire ikke vil inngå i kjerneflåten slik som nybyggene til Kina vil gjøre. De vil komme til å gå i world wide trade til Japan.

– I kjemikalietankmarkedet bygger man skip i forskjellige størrelser avhengig av last og hvor de skal gå. Nybyggene til AVIC Dingheng Shipbuilding Co Ltd i Kina, som for øvrig er to faste og to opsjoner, er mindre enn nybyggene til Japan. De måler 9900 dwt. og skal inn i kjerneflåten til Utkilen, forklarer han.

Skipene vil bli bygget med eco-design, og utstyrt med moderne og drivstoffeffektive dual fuel motorer. Levering er ventet i 2019 og 2020, og ordre er for to faste skip og ytterligere to alternativer, skriver Utkilen på egne nettsider.

Fra Japan har Utkilen, gjennom datterselskapet Steam Shipping AS, fire 19 000 dødvekt kjemikalietankskip med rustfrie lastetanker. Breivik legger til at disse fire ikke vil inngå i kjerneflåten slik som nybyggene til Kina vil gjøre. De vil komme til å gå i world-wide trade.

Selve byggingen skal etter planen starte i april for Japan sin del, mens kineserne må vente til nærmere årsslutt før byggestarten er i gang. Siden kontraktene er såpass nye har det ikke lyktes skipsrevyen.no å oppdrive noen illustrasjoner fra tegnebrettet. På sikt vil nybyggene erstatte gamle skip i flåten, men det blir en glidende overgang, informerer Breivik.

– Det er jo et hyggelig tegn at vi har kontrakter, men jeg vil ikke si at markedet er spesielt bra. Kjemikaliemarkedet har ikke vært noe å skrive hjem om i det siste.  Vi fornyer flåten fordi vi trenger å fornye flåten, sier han.