Utenriksflåten blir stadig mindre

Offshore serviceskip er dominerende på statistikken over kontraherte skip. Arkivbildet viser M/S “Seisranger”, levert fra Th. Hellesøy Skipsbyggeri til Ellen Forland og omtalt i Skipsrevyen 2-3/93
Siden finanskrisen slo inn høsten 2008 er den norske utenriksflåten blitt redusert med 121 skip, tilsvarende 1,2 millioner dødvekttonn. Per 1. juli i år var utenriksflåten på 1755 skip, noe som totalt utgjorde 40,5 millioner dødvekttonn. Det er tank- og bulkskip det blir stadig færre av, mens offshoreskipene sørger for at bildet ikke blir helt svart. Dette fremgår av kvartalsrapporten fra Norges Rederiforbund.

I løpet av to og et halvt år har antall offshorefartøyer steget med 80 til 537. I dag utgjør dette segmentet vel 30 prosent av den totale norske og norskkontrollerte handelsflåten.
For de tradisjonelle hovedmarkedene i internasjonal skipsfart, tank og tørrbulk, har Norge sakket akterut. Ved utgangen av finanskriseåret 2008 besto flåten av 168 bulkcarriers og 612 andre tørrlasteskip. Per 1. juli i år hadde disse tallene sunket til henholdsvis 126 og 532, en reduksjon på 15,6 prosent. Antall råoljetankskip, inkludert bøyelastere og lagerskip har falt med 18 til 131.
Også i kjemikalietankfarten går det nedover med Norge. Per 1. juli i år hadde antall skip sunket til 280, som er 37 færre enn ved årsskiftet 2008/2009. Det samme gjelder i gass-segmentet, der flåten er redusert med 15,6 prosent til 114 skip.
Også i ordreboken kan man avlese en dreining bort fra tradisjonell skipsfart og over mot offshore. Av 174 nybygg som er kontrahert på norske og utenlandske verft er 81 offshore serviceskip. Over halvparten av disse skal leveres fra norske verft.

DEL