Universitetet på Svalbard: Satte liv og helse i fare!

Klipp fra Svalbardposten.

En båt tilhørende UNIS, Universitetet på Svalbard, blir sendt til Barentsburg for å hente studenter og ledere som har vært på feltarbeid. Det er bekmørkt, 20 blå grader og litt vind og sjø.

Båten er en ti meter lang Polarcirkelbåt med et lite styrehus og to store påhengsmotorer. Med åtte personer stuet inn i styrehuset som egentlig har plass til fire, og fire ute på dekk legger de i vei på den 23 nautiske mil lange turen tilbake til Longyearbyen.

På strekningen finnes det ikke en eneste havn. Båten iser ned og tar inn vann, begge påhengsmotorene stopper og etter to kalde timer uten strøm og varme kommer hjelpen i form av KV «Svalbard» som tilfeldigvis er i Longyearbyen. Alle blir berget. Fire blir sendt til legesjekk med frostskader og smerter. Til tross for dette kunne HMS-direktøren for UNIS fortelle at ingen var i livsfare. Ifølge produsenten kan ikke båten synke – en velkjent påstand også for 105 år siden.

Når det offentlige ikke har respekt for det offentliges regler

Denne historien har mange sider og Svalbardposten var den som først omtalte den. Lovligheten er en, men hva med regelverket, er det godt nok? Den eneste forskriften som muliggjør lovlig transport med slike båter er Sjøfartsdirektoratets forskrift nr. 1400;  Forskrift om drift av fartøy som fører 12 eller færre passasjerer mv.

Denne forskriften har en spesiell bestemmelse om trafikk på Svalbard. Slik trafikk skal bare gjennomføres i perioden fra 31. mai til 31. oktober. Siden dette skjedde 26. januar foreligger det altså et klart brudd på gjeldende regelverk.

All denne kunnskap til tross, arrangerte Universitetet på Svalbard en seilas som meget mulig kunne blitt et totalhavari med mange omkomne. Skipsrevyens maritime kjentmann Ottar J. Aare belyser regelverket og hvordan dette praktiseres i sin faste spalte Hva, hvis… i neste utgave av Skipsrevyen.

 

 

 

DEL