Unik Aker Yards designløsning for DOF nybygg

Aker PSV 06 LNG
Med en StatoilHydro kontrakt i ryggen har DOF ASA bestilt et nybygg av Aker PSV 06 LNG design ved Aker Yards for levering 2010.

Skipet med gassdrift blir utstyrt med det nyeste og mest innovative miljøvennlige utstyr og løsninger. I pressemeldingen fra verftet heter det:
“The selected solutions and engine systems for the new and modern platform supply vessel are a response to the focus on more environmental cautious ship transportation of various bulk cargos, liquids and equipment to and from offshore locations world wide.“
Fartøyet blir utstyrt med dual-fuel maskinerier som kan drives med både LNG og dieselolje. Med gassdrift kan NOx utslippene reduseres med 85/90 prosent i tillegg til betydelige CO2 reduksjoner.
Når uttrykket “unikt” benyttes i forbindelse med kontraheringen, skyldes det det faktum at LNG tanken ikke reduserer fartøyets lastekapasitet, og det hevdes at tvertimot har skipet bedre lastekapasitet enn andre skip i samme størrelse.
Roy Reite, President of Aker Yards, Offshore & Specialized Vessels uttalte:
“This is an important order for Aker Yards. LNG is a technology in which we already have a strong track record. This order confirms our strong position in environmentally friendly propulsion. We are particularly proud that we won in contest with a number of other strong yards and designs. The new contract with DOF ASA also highlights the strength of the innovative offshore designs of Aker Yards Project.”

Nybygget er designet av Aker Yards Project, Ålesund med følgende opplysninger:

Type of vessel: Aker PSV 06 LNG
Design: Aker Yards Project
Length: 94.90 m
Beam: 20.00 m
Deadweight: 5.000 t
Main engines: 3 X 2500 kW
Speed: 16 knot
Accommodation: 25 persons.

Befraktningsavtalen
Kontrakten med StatoilHydro ASA er for fem år fra februar 2010. Ettersom nybygget først kommer i desember det året, skal «Skandi Sotra» beskjeftiges som frontrunner i den mellomliggende perioden.

Flere StatoilHydro kontrakter
StatoilHydro tildelte også kontrakter til fire andre forsyningsfartøyer til norsk sokkel. Den samlede verdien på kontraktene med de fem fartøyene, inkludert opsjoner, er på nesten tre milliarder kroner. Fartøyene skal leveres i tidsrommet 2008–2011.
To av fartøyene skal leveres fra Remøy Shipping, og de to andre kommer fra Farstad Shipping ASA.
De fire fartøyene bruker ny teknologi for å redusere utslippene til luft. Tre av fartøyene har dieselelektrisk løsning med katalysator, noe som reduserer utslippene av NOx med cirka 90 prosent i forhold til ordinære dieselfartøyer.
DOF nybygget er det fjerde gassfartøyet som StatoilHydro inngår kontrakt med. StatoilHydro er foreløpig eneste selskap i verden som har tatt i bruk gassfartøyer til offshorevirksomhet.
– Vi er fornøyd med at vi gjennom denne tildelingen klarer å kombinere vår målsetting om å drive vår offshore forsyningsvirksomhet på en sikker og effektiv måte samtidig som vi tar i bruk ny teknologi for å redusere miljøkonsekvensene, sier Torstein Hole, leder for Driftsutvikling i StatoilHydro.
Fartøyene fra Remøy Shipping skal seile for StatoilHydro i åtte år, med opsjonsperioder på inntil fire år. Fartøyene fra DOF Management ASA og Farstad Shipping ASA skal seile for StatoilHydro i fem år, med en tilsvarende opsjonsperiode. Remøy skipene får Ulstein X-Bow design og blir muligens bygget i utlandet.

DEL