Undervannsundersøkelser av ”Crete Cement” (oppdatert 20.11 kl 11.50)

Det er gjennomført undersøkelser av ”Crete Cement” med ROV (miniubåt), og etter å ha undersøkt hele babord og halve styrbord sider virker alle bunkertanker med innhold å være tette. Torsdags morgen skal dykkere gjennomføre ytterligere undersøkelser.

Det ble påvist skade på en av bunkertankene i undersøkelsen med ROV. Denne ligger forut, men er tom. Havaristen er ikke skadet midtskips.

Videre viste undersøkelsene at ”Crete Cement” ligger forholdsvis stabilt på grunn, i en blanding av sand og mud.

Klokken 07.30, torsdag, vil dykkere gå i gang med videre undersøkelser. Man regner da med å kunne få flere svar. For man er avhengig av at havaristen ligger helt stabilt for at nødlossing skal kunne gjennomføres. Nødlosseutstyr er på plass i området. Tømming av havaristen er et prioritert arbeid, og det videre arbeidet vil bli tatt stilling til torsdag.

Alle ventiler er nå blendet. Videre er havaristen i løpet av kvelden sikret med doble lenser. Ytterligere oljevernressurser er i området.

Det er igangsatt arbeid med å få en fortøyningsinretning for havaristen i land. Også dette arbeidet blir videreført torsdags morgen,

Tidlig mobilisering
Det var i morgentimene, onsdag 19. november, at det Bahams-registrerte sementfartøyet ”Crete Cement” gikk på grunn ved Fagerstrand på Nesodden i Oslofjorden. Kystverkets vaktlag fikk melding om grunnstøtingen kl. 07.30. Mannskapet på 13 ble tidlig evakuert. Sammen med det interkommunale utvalget mot akutt forurensing (IUA) Indre Oslofjord mobiliserte staten tidlig oljevernressurser.

Ressurser i området
Taubåtene ”Balder” og ”Bever” ligger ved havaristen. Også kystvaktskipet KV ”Nornen” og Kystverkets ”Oljevern 03” er ved havaristedet. Oljevernutstyr fra Statoil Fagerstrand ble i tillegg mobilisert. Statoil Fagerstrand er like ved havaristedet.

Seniorrådgiver Ottar Longva i Kystverket har vært på havaristedet siden tidlig onsdag, delvis om bord i KV ”Nornen” og delvis på land.

Pålegg
”Crete Cement” er eid av KGJS Cement AS, som er et datterselskap av Kristian Gerhard Jebsen Skibsrederi AS. Den er 97 meter langt, og er på 4075 bruttotonn og 4555 dødvekttonn. Skipet har 19 tonn marin diesel om bord, samt 115 tonn tungolje (IF 180) og 5 – 6 tonn smøreolje. Lasten er på 4500 tonn sement

Det er rederiet som har ansvar for skipet. Kystverket har levert pålegg om utarbeidelse av plan for tiltak i forbindelse med havarist, og eventuell tømming.

Oppdatert 20.11 kl. 11.50
Dykkere i arbeid

Kl 10.00 i dag, torsdag, gikk dykkere i gang med videre undersøkelser av skroget, der man blant annet er vil kontrollere funnene fra ROV-undersøkelsene. I tillegg skal de utføre enkelt tettearbeid på skroget.

Etter dykkerundersøkelsene vil man ha flere svar, for man er avhengig av at havaristen ligger helt stabilt for at nødlossing skal kunne gjennomføres. Nødlosseutstyr er på plass i området. Tømming av havaristen er et prioritert arbeid, og det videre arbeidet vil bli tatt stilling til.

Alle ventiler er blendet. Videre ble havaristen i løpet av onsdags kveld sikret med doble lenser. Ytterligere oljevernressurser er i området.

Det er igangsatt arbeid med å få på plass fortøyningsinnretninger for havaristen i land. Også dette arbeidet blir videreført torsdags morgen,

DEL