Ulltveit-Moe ut av skipsfart

Trygve Seglem / Foto:aftenbladet.no
Skipsreder Trygve Seglem, daglig leder i Knutsen-rederiet, kjøper ut sin kompanjong gjennom mer enn 20 år.

Det var Ulltveit-Moe og Seglem som i fellesskap gjenoppbygde det tradisjonsrike tank- og linjeskiprederiet fra ruiner på 1970-tallet.

Store overskudd

Det suksessrike gjenoppstandelsen av Knutsen OAS skjedde gjennom utvikling av flåten med store skytteltankere eller bøyelastere på langsiktige kontrakter på norsk sokkel. Gjennombruddet kom med en langsiktig kontrakt med Statoil sist på 1980-tallet.

De siste årene har overskuddene i de ulike Knutsen-selskapene blitt på flere hundre millioner kroner. Det er Seglem og Ulltveit-Moe som har delt brorparten av overskuddet.

39 skip

Det er ikke små verdier som nå skifter eier. Den samlede virksomheten underlagt driftsselskapet Knutsen OAS Shipping omfatter 39 skip, hvorav fire er innleide. Selve grunnlaget for dagens store Knutsen-rederi i Haugesund er flåten av bøyelastere, som i alt teller 16 store tankskip.

Disse opererer på norsk, britisk, dansk og nederlandsk sokkel, samt utenfor Newfoundland, Venezuela og Brasil.

Gasstankskip

Dessuten driver Haugesunds-rederiet et lagertankskip på Åsgard-feltet i Norskehavet, et oljetankskip i suezmax-klassen, sju produkt kjemikalietankskip, fem kjemikalietankskip med tanker i rustfritt stål og fem digre gasstankskip (LNG).

Bare et av de fem LNG-tankerne alene koster minst 1,3 milliarder kroner å bygge.

11 skip under bygging

På toppen av det hele har Knutsen-rederiet 11 skip under bygging i Kina og Korea. Blant nybyggene er hele fire gasstankskip for frakt av flytende nedkjølt naturgass (LNG), to bøyelastere, et oljetankskip i klassen suezmax og fire produkt/kjemikalietankskip.

Skal også ut av gasstank

Avtalen mellom Trygve Seglem og Jens Ulltveit-Moe innebærer at Seglems selskap i første omgang overtar alle aksjene i managementselskapet Knutsen Oas Shipping. Dessuten overtar Seglem eierinteressene i skytteltankerne og produktkjemikalietankerne fra Ulltveit-Moes selskaper.

Samtidig er det, ifølge en melding fra Trygve Seglem, inngått en opsjonsavtale om at Seglems selskap, TS Shipping Invest As, skal overta Ulltveit-Moes andeler i gasstankvirksomheten i 2011.

Hvor store salgsinntekter Ulltveit-Moe kan innkassere etter denne avtalen, sier meldingen fra Seglem ingenting om. Men her er det snakk om milliarder.

DEL