Ukens skipsbesøk: «Viking Queen»

Bømlingen Roy Modolf Vold har jobbet 30 år i Eidesvik. Det siste halvåret har han vært kaptein på den LNG-drevne PSVen «Viking Queen».

– Eidesvik er et rederi fra Bømlo. Jeg begynte å seile med dem i 1987, like etter at jeg var ferdig med niende klasse, forteller han til skipsrevyen.no.

Da Vold begynte sin karriere i Eidesvik hadde rederiet mye færre båter, men det var lokalt og en plass der alle kjente alle.

– Jeg trives veldig godt, og er glad jeg har lang ansiennitet sånn som tidene er i dag, sier Vold.

Les også: Skipsrevyens omtale av «Viking Queen»

Kapteinen var med «Viking Queen i fem» år fra båten var ny i 2008. Så ble han flyttet over til søsterskipet, «Viking Lady», hvor han jobbet i tre år.

– Da «Lady» mistet jobben sin, ble jeg sendt tilbake og har vært her i cirka et halvt år nå, forteller han.

Best med styrhuset bak

Etter Volds syn er båter som «Viking Queen», med styrhuset bak, helt fantastiske. Han mener den største fordelen er at du bare har en plass der du kan sitte og manøvrere. Dessuten er det veldig fint å ikke slingre.

– Eidesvik har tre slike båter. Komfortmessig er de bedre mener Vold.

Men han medgir også at designet har sine begrensinger: – Skal du under en rigg for eksempel, er det ikke like lett å bakke med den.

For tiden går «Viking Queen» i spotmarkedet, og har nylig gått fem uker for Statoil på Valemonfeltet.

– Vi gikk av chart mandag, og ligger nå og venter på ny chart, sier Roy Modolf Vold om veien videre.