Ukens skipsbesøk: M/S «Senior»

Håvard Hansen har jobbet på fiskebåt siden 1988, og kan varmt anbefale andre en karriere til sjøs. I dag er han maskinist på M/S «Senior» som eies av det Bodø-baserte ringnotrederiet Dahl Fiskeri AS.

– M/S «Senior» er en ringnottråler som brukes til pelagisk fiske. Båten er levert i 1989 fra Hellesøy Skipsbyggeri, den er noen år, men den duger. Båten ble vel egentlig laget med tanke på ombordproduksjon, men det drev de ikke så lenge med. Rederiet har hatt en større fabrikkbåt, den forrige «Kvannøy». Den nye «Kvannøy» har ikke ombordproduksjon, forteller maskinist Håvard Hansen til skipsrevyen.no.

Hansen hadde egentlig bestemt seg for å prøve noe annet enn fiskebåt før han havnet hos Dahl Fiskeri.

– Jeg jobbet på en av Norges eldste trålere. Den var bygget som «Star V» i 1948 ved Fredrikstad Mekaniske, men het «Ole Nordgård» da jeg jobbet på den. Vi fisket kun reker på Grønland og i Barentshavet. Det var eventyrlig, minnes Hansen som reiste på frysetrål frem til 2005. Da bestemte han seg for å ta fagskole.

– Jeg bestemte meg for at jeg ville prøve noe annet enn fiskebåt, men det var en type båt jeg ennå ikke hadde prøvd, og det var ringnot. Og da jeg akkurat var ferdig på skolen fikk jeg tips om en båt hos Birger Dahl. Og her har jeg vært siden 2007, forteller han fornøyd.

De er til sammen ni mann om bord når båten er i drift på havet. Maskinistene går skift en måned på og en måned fri. «Senior» måler 65 meter. Den har en lastekapasitet på 1550 m3 i 8 RSW tanker. Hovedmotorern er en Wartsila Wichmann, 4080 HK.

– Vi fisker pelagisk etter sild makrell og lodde. Vi fisker med ringnot og pumper om bord fisken. På forhånd har vi fylt opp RSV-tanker med nedkjølt vann til 0 grader. Fisken blir da sluppet nedi levende i vann så den fryser i hjel fort, og du får bra kvalitet på fisken, forklarer han.