Ukens skipsbesøk: M/S «Eros»

Maskinsjef Stig-Henning Hide fra Fosnavåg tar imot skipsrevyen.no på ringnotbåten M/S «Eros», en arbeidsplass han kunne tenke seg å være på helt frem til pensjonsalder. 

«Eros» ble levert rederiet fra Larsnes Mekaniske Verksted i november 2012, har kolmuletrålrettighet og er eid av Eros AS i Fosnavåg, på Herøy i Møre og Romsdal.

Les også: Skipsrevyens omtale av fartøyet

Den brukes hovedsakelig til kolmulefiske på vinterstid, sild på sommerstid, mens om høsten er det mest makrell det går i. Dette er et flerbruksfartøy som også er utrustet for forskning og oljevernberedskap. Når båten ikke brukes til fiskeri, benyttes den gjerne til oppdrag for Havforskningen.

Maskinsjef Stig Henning Ide.
Maskinsjef Stig Henning Ide.

– Det er ti mann om bord når vi er ute på fiskeri. Vi har og med oss to lærlinger for å sikre rekruttering til yrket, og de trives godt med det. Det som er fint med å være om bord på disse fiskebåtene er at det er ofte korte turer ut. Vinterstid kan det være mye dårlig vær på kolmulefeltet som er de lengste turene, sier Hide til Skipsrevyen.no.

Blir til pensjonsalder

– Jeg trives veldig godt her. Min jobb består av vedlikehold og daglig drift av alt maskineri. Vi er to mann som går våre vakter i maskinen, forteller han.

Ifølge den blide maskinsjefen som selv har jobbet i selskapet i 10 år blir mannskapet værende i sine stillinger til naturlig avgang som pensjonister. Det kommer han nok til å gjøre selv også.

Hoveddata for M/S «Eros»
Design:           Rolls Royce Marine NVC 354
Lengde:           77,00 m
Bredde:           16,60 m
Dybde til hoveddekk:            10,05 m
Levering:         November 2012
Type båt:       Kombinert tråler/snurper
Hovedmotor:  MaK 8M C32
Hjelpemotor:  2 x Caterpillar C32ACERT
Propeller:        Rolls Royce Marine

 

DEL